Nov 21, 2019

Tác giả

Nguyễn Cẩm Xuyên

 
Nguyễn Cẩm Xuyên
 

 

Tên thật là Nguyễn Văn Duận

sinh ngày 18/01/1950 tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh,

Cử nhân Giáo khoa Triết học và Cử nhân Văn Khoa tại miền Nam,

Dạy học tại Ninh Thuận từ 1972. Năm 1992 chuyển về phụ trách
môn Ngữ văn cho ngành Giáo dục tỉnh.

                 Nguon Internet

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Cẩm Xuyên:

CÓ , KHÔNG - Viết về tác giả & tác phẩm - Oct 27, 2016
Lá Trúc Che Ngang Mặt Chữ Điền - Viết về tác giả & tác phẩm - Oct 27, 2016
Chân Dung Hồ Xuân Hương- Huyền Thoại Và Sự Thực - Biên khảo - Feb 19, 2015
Ngôn Hoài: Một bài Kệ Thiền rất khó dịch. - Biên khảo - Feb 19, 2015
Chuyện rắc rối do từ ngài trong tiếng Việt - Biên khảo - Feb 19, 2015
Mạc Vị Xuân Tàn Hoa Lạc Tận Đình Tiền Tạc Dạ Nhất Chi Mai. - Biên khảo - Feb 02, 2015