Jul 31, 2021

Đường thi Trung Quốc

Hoạ Lạc Thiên "Tảo xuân" kiến ký
Nguyên Chẩn - 元稹 * đăng lúc 01:15:08 PM, Aug 15, 2008 * Số lần xem: 2113
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Trung Đường


和樂天早春見寄

雨香雲澹覺微和,
誰送春聲入棹歌。
萱近北堂穿土早,
柳偏東面受風多。
湖添水色消殘雪,
江送潮頭湧漫波。
同受新年不同賞,
無由縮地欲如何。

Hoạ Lạc Thiên "Tảo xuân" kiến ký

Vũ hương vân đạm giác vi hoà,
Thuỳ tống xuân thanh nhập trạo ca.
Huyên cận bắc đường xuyên thổ tảo,
Liễu thiên đông diện thụ phong đa.
Hồ thiêm thuỷ sắc tiêu tàn tuyết,
Giang tống triều đầu dũng mạn ba.
Đồng thụ tân niên bất đồng thưởng,
Vô do súc địa dục như hà.

Hoạ bài "Đầu xuân" của Lạc Thiên gửi tôi
(Người dịch: phanlang @www.tvvn.org)

Mưa thơm mây mỏng giao hòa
Ai đưa xuân nhập lời ca thuyền chài
Cỏ huyên nhà bắc nứt đầy
Liễu nghiêng đông, hứng gió hây hây tình
Hồ tan tuyết, nước thêm xanh
Thủy triều dâng sóng nước tranh ngập bờ
Cùng xuân, hai chốn mịt mờ
Đất không co rút bao giờ gần nhau.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.