Aug 02, 2021

Đường thi Trung Quốc

Hành cung
Nguyên Chẩn - 元稹 * đăng lúc 01:10:57 PM, Aug 15, 2008 * Số lần xem: 2038
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường


行宮

寥落古行宮,
宮花寂寞紅。
白頭宮女在,
閒坐說玄宗。

Hành cung

Liêu lạc cố hành cung
Cung hoa tịch mịch hồng
Bạc đầu cung nữ tại
Nhàn tọa thuyết Huyền Tông.

Hành cung (Người dịch: Nguyễn Hữu Bổng)

Vắng vẻ hành cung cũ,
Hoa cung tẻ sắc hồng.
Cung nữ đầu bạc phớ,
Ngồi kể chuyện Huyền Tông.


dịch nghĩa

Hành cung cũ đã hoang tàn
Hoa trong cung màu hồng hiu quạnh
Còn lại những cung nữ bạc đầu
Ngồi rỗi kể lại chuyện Huyền Tông (Đường Minh Hoàng)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.