Jul 31, 2021

Đường thi Trung Quốc

Cổ diễm thi kỳ 2
Nguyên Chẩn - 元稹 * đăng lúc 01:06:19 PM, Aug 15, 2008 * Số lần xem: 1992
Cổ diễm thi kỳ 2

古豔詩其二

深院無人草樹光,
嬌鶯不語趁陰藏。
等閒弄水浮花片,
流出門前賺阮郎。

Cổ diễm thi kỳ 2

Thâm viện vô nhân thảo thụ quang,
Kiều oanh bất ngữ sấn âm tàng.
Đẳng nhàn lộng thuỷ phù hoa phiến,
Lưu xuất môn tiền trám Nguyễn lang.

Bài thơ đẹp xưa kỳ 2 (Người dịch: phanlang @www.tvvn.org)

Nhà sâu vắng, cỏ cây không
Oanh xinh im tiếng bóng râm ẩn mình
Hoa rơi đùa dỡn nước xanh
Chảy qua cửa ghẹo cho đành Nguyễn lang.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.