Aug 07, 2020

Đường thi Trung Quốc

Cổ diễm thi kỳ 1
Nguyên Chẩn - 元稹 * đăng lúc 01:03:32 PM, Aug 15, 2008 * Số lần xem: 1834
Thể thơ:
Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường

古豔詩其一

春來頻到宋家東,
垂袖開懷待好風。
鶯藏柳暗無人語,
惟有牆花滿樹紅。


Xuân lai tần đáo Tống gia đông,
Thuỳ tụ khai hoài đãi hảo phong.
Oanh tàng liễu ám vô nhân ngữ,
Duy hữu tường hoa mãn thụ hồng.

Bài thơ đẹp xưa kỳ 1 (Người dịch: phanlang @www.tvvn.org)

Mùa xuân, nhà Tống thường qua
Áo tay sầu mở chờ đà gió bay
Liễu, oanh, người chẳng nửa lời
Đầu tường cành trổ hoa phơi sắc hồng.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.