Jun 03, 2023

Đường thi Việt Nam

Đầu Thu
Quang Hà * đăng lúc 07:08:44 PM, Oct 08, 2014 * Số lần xem: 1632
Hình ảnh
#1

Một thoáng sương chiều trôi nhẹ lan
Phương xa tóc Liễu rủ trên ngàn
Mây thu khéo vẽ niềm tâm sự
Nắng hạ còn vương dấu lỡ làng
Xưa hái tương tư chùm phượng đỏ
Nay hong kỷ niệm nắng hanh vàng
Trung du, ai đó buồn không nhỉ ?
Nhìn lá thay màu, thôi điểm trang


Quang Hà

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.