Aug 13, 2022

Cổ Thi Trung Quốc

Ngư Ông
Liễu Tông Nguyên - 柳宗元 * đăng lúc 03:30:01 PM, Jul 26, 2008 * Số lần xem: 2238
柳宗元

漁翁

漁翁夜傍西巖宿, 曉汲清湘燃楚燭。
煙銷日出不見人, 欸乃一聲山水綠。
迴看天際下中流, 巖上無心雲相逐。

Ngư Ông

Ngư ông dạ bạng tây nham túc
Hiểu cấp thanh Tương nhiên Sở trúc.
Yên tiêu nhật xuất bất kiến nhân,
Ái nãi nhất thanh sơn thuỷ lục.
Hồi khan thiên tế hạ trung lưu,
Nham thượng vô tâm vân tương trục.

Dịch Nghĩa:

Ông lão thuyền câu ghé ngủ ở bên núi phía tây,
Buổi sáng múc nước sông Tương nấu ăn bằng tre Sở
Khói tan, mặt trời lên, không trông thấy có ai.
Chỉ nghe tiếng cái mái ch`o đánh vào mạn thuyên ở giữa chốn non xanh nước biếc.
Ngoãnh lại thấy trời cao ở giữa dòng sông.
Đầu núi mấy đám mây vô tâm trôi lững lờ.

Chú thích của Tản Đà: Hai chữ Ái nãi nghĩa là tiếng cái mái chèo đánh vào mạn thuyền.

-- BẢn dịch của Tản Đà --

Ông lão thuyền câu

Thuyền câu ngủ ghé non tây,
Dòng Tương, tre Sở sáng ngày nấu ăn,
Khói tan trời nắng vắng tanh,
Tiếng vang nước biếc non xanh một chèo.
Xuôi dòng ngoảnh lại trời cao,
Đầu non mấy đám mây theo lững lờ.

--- Bản dịch của Phụng Hà --

Mé núi tây, thuyền câu đêm đổ lại ,
Sáng thổi cơm, tre Sở, nước dòng Tương .
Khói núi tan, sông vắng ửng ánh dương ,
Non nước biếc, tiếng chèo lơi vỗ mạn .
Ngoảnh nhìn lại trời cao trên sông lặng ,
Mây vô tâm, đầu núi lửng lờ bay .

--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--

Bờ tây núi ngư ông vừa thức
Sáng sông Tương lửa trúc nấu ăn .
Trời cao người vắng khói tan
Chèo khua nước biếc,thuyền sang non đoài .
Ngoãnh trông trời rộng sông dài
Đám mây đầu núi trôi hoài vẩn vơ .

-- Bản dịch của NguyễnTâmHàn --

Hướng núi Tây…
buộc thuyền câu đánh giấc
Sáng nấu ăn…trúc Sở, nước sông Tương
Cảnh vắng hoe
Sương khói trốn ánh dương
Chỉ lõm bõm tiếng mái chèo khua nước
Ngoảnh trông lại giữa sông trời lộn ngược
Mây lững lờ qua đỉnh núi …. lang thang-- English --

Liu Zongyuan
AN OLD FISHERMAN

An old fisherman spent the night here, under the western cliff;
He dipped up water from the pure Hsiang and made a bamboo fire;
And then, at sunrise, he went his way through the cloven mist,
With only the creak of his paddle left, in the greenness of mountain and river.
...I turn and see the waves moving as from heaven,
And clouds above the cliffs coming idly, one by one.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.