Aug 13, 2022

Cổ Thi Trung Quốc

Hạo Sơ Thượng Nhân Kiến Di
Liễu Tông Nguyên - 柳宗元 * đăng lúc 03:25:52 PM, Jul 26, 2008 * Số lần xem: 2025
Hạo Sơ Thượng Nhân Kiến Di

Nguyên tác: Liễu Tông Nguyên

浩 初 上 人 見 貽
絕 句 欲 登 仙 人
山 因 以 謝 之

珠 樹 玲 瓏 隔 翠 微
病 來 方 外 事 多 違
仙 山 不 屬 分 符 客
一 任 凌 空 錫 杖 飛

柳 宗 元


Hạo Sơ Thượng Nhân Kiến Di Tuyệt Cú Dục Đăng Tiên Nhân Sơn Nhân Dĩ Tạ Chi

Châu thụ linh lung cách thúy vi
Bệnh lai phương ngoại sự đa vi
Tiên sơn bất thuộc phân phù khách
Nhất nhiệm lăng không tích trượng phi

Liễu Tông Nguyên

Dịch nghĩa

(tu sĩ Hạo Sơ gửi tặng bài thơ
tuyệt cú mời lên núi Tiên Nhân nay viết không nhận lời)

(cây ngọc lấp lánh xa vời với chim bói cá nhỏ bé)
(đang có bệnh không tiện ra ngoài)
(núi tiên không phải chỗ cho kẻ làm quan lui tới)
(xin mời gậy tích trượng bay vào không gian lạnh)

-- Bản dịch của SongNguyễn HànTú --

Thơ Từ Chối Nhà Sư Hạo Sơ

Chim trời, cành ngọc xa nhau
Bước ngoài chẳng toại nằm đau thêm phiền
Đường quan cách biệt non tiên
Mong cây tích trượng đạt miền hư vô .

-- Bản dịch của Nguyễn Minh --

Cây châu ngọc xa vời chim bé nhỏ
Bệnh đang mang không dám bước ra ngoài
Chốn non tiên quan lại chẳng vãng lai
Mong tích trượng cứ bay về bến giác .


--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--

Cây ngọc lung linh khác với chim
Thân đau không tiện bước ngoài thềm.
Núi tiên đâu chỗ phù quan tới
Mong gậy tích về bến giác viên.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.