Sep 24, 2023

Đường thi Trung Quốc

Giang Tuyết (Duong Xuân Bạch Tuyết)
Liễu Tông Nguyên - 柳宗元 * đăng lúc 11:07:48 PM, Sep 08, 2022 * Số lần xem: 2997
Hình ảnh
#1柳宗元

江雪

千山鳥飛絕, 萬徑人蹤滅。
孤舟簑笠翁, 獨釣寒江雪。

Giang tuyết

Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kính nhân tung diệt
Cô chu thôi lạp ông
Độc điếu hàn giang tuyết

--Dịch Nghĩa--

Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng
Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh
Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi
Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh

-- Bản dịch của Tản Đà --

Nghìn non mất bóng chim bay,
Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không.
Kìa ai câu tuyết bên sông,
Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài.

-- Bản Dịch của Tương Như --

Tuyết trên sông

Ngìn non, bóng chim tắt
Muôn nẻo, dấu người không
Thuyền đơn, ông tơi nón
Một mình câu tuyết sông

-- Bản dịch của Trường Tương Tư --

Thiên sơn hùng vĩ núi mây ngàn
Đông rét lạnh lùng tuyết lập sang
Ngõ vắng, người không ,chim khuất bóng
Sông sâu, thuyền một , sóng dờn loang
Áo tơi , câu thả , dòng xuôi mái
Tuyết rũ , nước cuồn , gió thoảng ngang
Muôn nẽo trời thinh ôm cảnh vật
Gợi buồn cho khách lúc chiều tan

--Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu--

Ngàn non mất dấu bóng chim bay
Muôn lối còn đâu vết gót hài
Thuyền vắng,áo tơi,đầu nón lá
Giăng câu sông tuyết một ông chài

--Bản dịch của SongNguyễn HànTú--

Chim ngàn rời núi bay đi
Trên đường khắp nẻo chẳng ghi dấu người
Lênh đênh thuyền chiếc lẻ loi
Áo tơi che tuyết, lão ngồi buông câu

--Bản dịch nôm và Anh ngữ của Vô Tình--

TRÊN SÔNG TUYẾT

1

Rừng núi quanh đây - chim trốn mất
Đường đi muôn nẻo vắng tanh người
Áo tơi - nón lá - thuyền lơ lửng
Lão vẫn ngồi câu - tuyết vẫn rơi

2

Núi non trùng điệp chim đâu mất
Vạn nẻo giao lưu chẳng bóng người
Thuyết trắng thuyền câu sông nước lạnh
Áo tơi nón lá - lão chờ thôi..!

ON THE SNOW RIVER

1

There are many mountains but no birds
And around here - nobody on the roads
In a bamboo cape and hat - the old man's fishing
Aithough his boat alone under the snow's falling

2

There are many mountains
but no birds
And around here
nobody on the roads
An old man on a little boat
under white snow - falling
In a bamboo cape and hat
he's still fishing..!

--- Bản dịch của Phụng Hà --

Nghìn non chim vắng mút trời ,
Quạnh hiu muôn nẻo không người vãng lai .
Áo tơi nón lá, ông chài ,
Một thuyền, dầm tuyết, câu hoài trên sông .

-- English version --

Liu Zongyuan
RIVER-SNOW

A hundred mountains and no bird,
A thousand paths without a footprint;
A little boat, a bamboo cloak,
An old man fishing in the cold river-snow.

--English translated by Innes Herdan--


River Snow

In a thousand hills
birds have ceased to fly;
On counless tracks
footprints have disappeared.
A solitary boatman
in bamboo cape and hat
Is fishing the icy river
in the snow.

About Innes Herdan

Innes Herdan holds an honours degree in English Literature from Oxford University, and in 1937 she spent a year at the National Wuhan University of China. Thus she possesses two of the essential qualifications for a poetry translator: her knowledge of Chinese enables her to be faithful to the text, and her study of English literature helps her to bring out the beauty of the original in her own language.

-- Bản dịch của Nguyễn Minh --

Trên ngàn núi chim đã bay đi hết
Vạn nẻo đường không một vết chân người
Một ông già nón áo lá tả tơi
Trên sông tuyết, lẻ loi, ngồi câu cá .

Photobucket


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.