Aug 19, 2022

Cổ thi Việt Nam

Ðộc Tiểu Thanh Ký
Nguyễn Du (1766 - 1820) * đăng lúc 03:47:25 AM, Jan 22, 2011 * Số lần xem: 3936
讀小青記

西湖花苑盡成墟
獨吊窗前一紙書
脂粉有神憐死後
文章無命累焚餘
古今恨事天難問
風韻奇冤我自居
不知三百餘年後
天下何人泣素如


Độc Tiểu Thanh ký

Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư,
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư.
Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
Văn chương vô mệnh lụy phần dư.
Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
Phong vận kỳ oan ngã tự cư.
Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ?

Đọc truyện ký nàng Tiểu Thanh
(Người dịch: Lê Thước)

Hồ Tây cảnh đẹp hóa gò hoang,
Thổn thức bên song mảnh giấy tàn.
Son phấn có hồn chôn vẫn hận,
Văn chương không mệnh đốt còn vương.
Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi,
Cái án phong lưu khách tự mang.
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa,
Người đời ai khóc Tố Như chăng ?

"Đọc bài kí truyện nàng Tiểu Thanh"

Bản dịch: Giản Chi

Vườn cũ Tây Hồ mai xác xơ,
Viếng ai, song vắng một vần thơ.
Phấn son đất lấp thương còn để
Bút mực tro tàn luỵ vẫn lưa.
Việc lỡ xưa nay trời khó hỏi.
Niềm oan phong vận tớ còn vơ!
Ba trăm năm nữa người thiên hạ,
Chả biết còn ai khóc Tố Như?

21.11.1992

hue Thu dịch
*
Vườn (cũ) Tây Hồ đã hết hoa
Thăm nàng, thơ cũ giở xem qua
Tình trong phấn bụi tan rồi nhỉ
Mệnh ở văn chương sót đấy à
Nỗi hận, hỏi trời, không tiếng đáp !
Niềm oan đối bóng, giọt châu sa
Ba trăm năm nữa mơ hồ quá
Nhắc Tố Như này... ai xót xa ?

Bản dịch:Huệ Thu

***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Xin góp thêm bản dịch bài ĐộcTiểu Thanh ký
Nguyễn Minh Anh Jan 22, 2011
Đọc bài ký nàng Tiểu-Thanh

Hồ Tây, vườn biến gò hoang,
Trước song, nhặt đọc được trang sách này.
Phấn son, tranh vẽ thương thay,
Văn không số mệnh mà nay cháy rồi.
Xưa nay, hận, khó hỏi trời,
Cái oan phong nhã, có tôi dự phần.
Ba trăm năm nữa quên dần,
Tố-Như, ai có một lần lệ tuôn...?!

~Anh-Nguyên~