Aug 23, 2019

Cổ Thi Trung Quốc

Giang Châu Trùng Biệt Tiết Lục, Liễu Bát, Nhị
Lưu Trường Khanh - 劉長卿 * đăng lúc 11:27:46 PM, Mar 01, 2013 * Số lần xem: 1732
Hình ảnh
#1

Nguyên tác: Lưu Trường Khanh

江洲重別薛六柳八二員外
劉長卿

生涯豈料氶優詔﹖
世事空知學醉歌。
江上月明胡雁過﹐
淮南木落楚山多。
寄身且喜滄洲近﹐
顧影無如白髮何﹗
今日龍鐘人共老﹐
媿君猶遣慎風波。

Giang Châu Trùng Biệt Tiết Lục, Liễu Bát, Nhị Viên Ngoại

Lưu Trường Khanh

Sinh nhai khởi liệu thừa ưu chiếu ?
Thế sự không tri học túy ca.
Giang thượng nguyệt minh Hồ nhạn quá,
Hoài Nam mộc lạc, Sở sơn đa.
Ký thân thả hỉ thương châu cận,
Cố ảnh vô như bạch phát hà !
Kim nhật long chung nhân công lão,
Quý quân do khiển thân phong ba.

Chú thích: 1/ Giang châu, nay là huyện Cữu Giang, tỉnh Giang Tây, bên bờ nam sông Trường Giang. 2/ Hồ, tên bộ tộc sống ngoài biên giới phía tây nươc Tàu.3/ Hoài Nam, tên vùng đất phía nam sông Hoài, thuộc tỉnh An Huy. 4/ Sở, tên nước thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Lãnh thổ thời chiến quốc bao gồm vùng Hoài Nam. 5/ thương châu, chỉ nơi người ở ẩn. 6/ long chung, trạng thái suy yếu mỏi mệt của người già.

--Dịch nghĩa:--

Cùng Từ Biệt Hai Viên Ngoại Sáu Tiết Và Tám Liễu Ở Giang Châu

Cuộc sống đâu phải cứ trông chờ chiếu vua ưu đãi ;
đã biết mọi sự là vô thường nên học cách [vô tư] uống say rồi ca hát.
Trên sông trăng sáng,
nhạn xứ Hồ bay qua.
Cây vùng Hoài nam đang rụng lá,
đất Sở có nhiều núi.
Nay tôi vui tới nơi gần thương châu,
soi gương thấy tóc đã bạc.
Ngày nay chúng ta đã đều già yếu cả,
cám ơn các ông đã dặn dò coi chừng sóng gió.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Sống đâu chờ chiếu vua ưu đãi
Đời vô thường say hát vô tư
Sông trăng bay nhạn xứ Hồ
Hoài nam, đất Sở lá khô non nhiều
Nay tôi vui gần người ở ẩn
Ngắm dung nhan tóc đã phôi pha
Hôm nay tất cả đã già
Cám ơn căn dặn phong ba coi chừng

--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--

Miếng ăn há bận? hưởng ơn rồng
Cuộc sống vô thường say hát ngông.
Núi Sở chập chùng cây rụng lá
Nhạn Hồ thấp thoáng nguyệt trên sông.
Gởi thân vui tới non xanh thẩm
Soi kính buồn nhìn tóc trắng bông.
Rồi đến nay ta già yếu cả
Dặn chừng sóng gió...quý hai ông.


-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Sống đâu chỉ cậy chiếu vua ban
Đời có gì hơn say hát vang !
Trăng sáng đầy sông ,Hồ nhạn vút
Bờ nam trụi lá , Sở non càng ...
Thân vui kế cận nơi người ẩn
Bóng rõ dường như tóc trắng hoang !!
Tất cả hôm nay già yếu hết
Cảm lời dặn ..sóng gió nguy nan !!!

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.