Jan 24, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Trường Can hành kỳ 4
Thôi Hiệu - 崔顥 * đăng lúc 08:12:56 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1278
Trường Can hành kỳ 4 (Thôi Hiệu - 崔顥, Trung Quốc)
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Thịnh Đường)

長干行其四

三江潮水急,
五湖風浪湧。
由來花性輕,
莫畏蓮舟重。

Trường Can hành kỳ 4

Tam Giang triều thủy cấp,
Ngũ Hồ phong lãng dũng.
Do lai hoa tính khinh,
Mạc úy liên chu trọng.

Bài hát Trường Can kỳ 4
(Người dịch: Vũ Minh Tâm)

Triều Tam Giang dâng gấp
Sóng Ngũ Hồ cuộn ác
Ta vốn dĩ xem thường
Nặng thuyền nan cứ vượt

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tam Giang triều chảy thật ghê
Ngũ Hồ sóng gió ba bề bốn nơi
Bởi hoa vốn nhẹ em ơi
Đừng lo thuyền nặng cứ bơi mà về.

Nguồn: http://www.thuvienvietnam.com/ftopic-6529-0.html- dịch nghĩa

Thuỷ triều sông Tam Giang lên rất mạnh
Sóng gió Ngũ Hồ càng dữ dội
Song bản tính vốn coi thường
Không sợ dùng thuyền nan, dù chở nặng

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.