Jan 27, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Trường Can hành kỳ 3
Thôi Hiệu - 崔顥 * đăng lúc 08:14:19 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1353
Trường Can hành kỳ 3 (Thôi Hiệu - 崔顥, Trung Quốc)
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Thịnh Đường)

長干行其三

下渚多風浪,
蓮舟漸覺稀。
那能不相待,
獨自逆潮歸。

Trường Can hành kỳ 3

Hạ chử đa phong lãng,
Liên chu tiệm giác hi.
Na năng bất tương đãi,
Độc tự nghịch triều quy.

Bài hát Trường Can kỳ 3
(Người dịch: Vũ Minh Tâm)

Bến dưới nhiều sóng gió
Thuyền nan ít ai dùng
Bạn đường sao chẳng có
Tự mình vượt sóng sông

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bãi sông sóng gió thật nhiều
Thuyền sen thưa thớt tịch liêu giang đầu
Em không chờ được anh đâu
Ngược chiều nước rút em mau quay về.

Nguồn: http://www.thuvienvietnam.com/ftopic-6529-0.html- dịch nghĩa

Phía bến dưới nhiều sóng gió
Nên ít thấy thuyền nan qua lại
Sao chàng không đợi ai đi cùng
Tự mình vượt sóng mà về

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.