Feb 25, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Trường Can hành kỳ 2
Thôi Hiệu - 崔顥 * đăng lúc 08:15:51 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1356
Trường Can hành kỳ 2 (Thôi Hiệu - 崔顥, Trung Quốc)
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Thịnh Đường)

長干行其二

家臨九江水,
來去九江側。
同是長干人,
生小不相識。

Trường Can hành kỳ 2

Gia lâm Cửu Giang thuỷ,
Lai khứ Cửu Giang trắc.
Đồng thị Trường Can nhân,
Sinh tiểu bất tương thức.

Bài hát Trường Can kỳ 2
(Người dịch: Ngô Tất Tố)

Nhà anh ở bến Cửu Giang,
Bên con sông ấy anh thường lại qua.
Trường Can cùng quán đôi ta,
Xa nhau từ nhỏ hóa ra lạnh lùng.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Nhà gần bến Cửu Giang
Qua lại Cửu Giang thường
Cùng ở Trường Can cả
Nhỏ không quen, chẳng tường


-dịch nghĩa

Nhà tôi ở kề bên sông Cửu Giang
Đi lại cũng bên sông Cửu Giang
Cùng là người làng Trường Can
Đi xa làng từ lúc bé nên không quen biết

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.