Jan 19, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Trường Can hành kỳ 1
Thôi Hiệu - 崔顥 * đăng lúc 08:17:14 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 2186
Trường Can hành kỳ 1 (Thôi Hiệu - 崔顥, Trung Quốc)
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Thịnh Đường)

長干行其一

君家在何處?
妾住在橫塘。
停船暫借問,
或恐是同鄉。

Trường Can hành kỳ 1

Quân gia tại hà xứ ?
Thiếp trú tại Hoành Đường.
Đình thuyền tạm tá vấn,
Hoặc khủng thị đồng hương.

Bài hát Trường Can kỳ 1
(Người dịch: Ngô Tất Tố)

Nhà chàng đâu tá, chàng ơi,
Nhà em đậu ở phía ngoài Đê Ngang.
Dừng thuyền hỏi chuyện nào chàng,
Đôi ta may ở cùng làng cũng nên.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chưa hay nhà của chàng
Thiếp trú ở Hoàng Đường
Xin tạm dừng thuyền hỏi
Hoặc cùng chung một làng- dịch nghĩa

Nhà anh ở chỗ nào ?
Nhà em ở Hoành Đường.
Tạm dừng thuyền ướm hỏi,
E là người cùng làng.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.