Jan 16, 2021

Đường thi Việt Nam

Hư Không.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao * đăng lúc 10:57:58 AM, Jun 24, 2012 * Số lần xem: 1489
Hình ảnh
#1

HƯ KHÔNG


Bồng bềnh ẩn hiện bóng ngư ông
Neo chiếc thuyền nan giữa bến sông
Rộn rã thả câu trong quạnh vắng
Lao xao buông lưới giữa mênh mông
Chập chờn cõi ảo mù sương bạc
Thấp thoáng bờ chân rạng ánh hồng
Muôn đợt sóng vàng loang nước biếc
Dập dồn khuất nẻo chốn hư không.


Tâm Minh Ngô Tằng Giao


Trần Vấn Lệ họa :

 

 

Sướng sao đời sống một Ngư Ông
Chẳng đoái hoài chi chuyện Núi sông
Lái chiếc du thuyền neo vắng vẻ
Nheo con mắt biếc ngắm mênh mông
Đêm đen làm bạn cùng trăng bạc
Ngày trắng tìm chơi với nắng hồng
Câu được cá nhiều đem xuất khẩu
Cũng là công trạng, tại sao không?
 
Trần Vấn Lệhuệthu họa:

Có Như Không


làm trai thường thích làm ngư ông
cỡi chiếc thuyền đi dạo biển sông
thỉnh thoảng ngưng chèo xem tĩnh mịch
đôi khi bơi tiếp ngó mênh mông
tóc phơi trước gió rồi sương bạc
áo trải trên khoang sắp nắng hồng
Non Nước thất phu nhiều chán vạn
mình làm phận gái có như không!


huệthu

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Huethu hoa : Có Như Không
Hue Thu Jun 24, 2012
Có Như Không

làm trai thường thích làm ngư ông
cỡi chiếc thuyền đi dạo biển sông
thỉnh thoảng ngưng chèo xem tĩnh mịch
đôi khi bơi tiếp ngó mênh mông
tóc phơi trước gió rồi sương bạc
áo trải trên khoang sắp nắng hồng
Non Nước thất phu nhiều chán vạn
mình làm phận gái có như không!

huệthu