May 28, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Mã thi kỳ 10
Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ) * đăng lúc 06:23:55 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1559
Mã thi kỳ 10 (Lý Hạ - 李賀, Trung Quốc)
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Trung Đường)

Đã được xem 187 lần

馬詩其十

催榜渡烏江
神騅泣嚮風
君王今解劍
何處逐英雄

Mã thi kỳ 10

Thôi bảng độ Ô Giang
Thần truy khấp hướng phong
Quân vương kim giải kiếm
Hà xứ trục anh hùng.

Thơ về ngựa kỳ 10 (Người dịch: Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com)

Đẩy thuyền qua bến Ô Giang
Ngựa thần hướng mặt gió tràn lệ rơi
Quân vương nay cởi kiếm rồi
Còn đâu rong ruổi theo người hùng anh?


- dịch nghĩa

Giục đẩy thuyền qua sông Ô Giang
Con ngựa thần truy hướng về ngọn gió mà khóc
Quân vương nay đã cởi kiếm
Còn biết đuổi theo anh hùng ở nơi nào ?

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.