Mar 27, 2023

Thơ dịch

Acquainted With The Night (Trong Đêm)
Lê Minh Sơn * đăng lúc 02:05:26 AM, Sep 09, 2022 * Số lần xem: 1466
Hình ảnh
#1

 

Acquainted With The Night (Trong Đêm)
By: Robert Frost (1874 – 1963) (West-Running Brook -1928)
Phỏng dịch: MINH SƠN LÊ
 

I have been one acquainted with the night.
I have walked out in rain and back in rain.
I have outwalked the furthest city light.
I have looked down the saddest city lane.
I have passed by the watchman on his beat
And dropped my eyes, unwilling to explain.
 
I have stood still and stopped the sound of feet
When far away an interrupted cry
Came over houses from another street,
 
But not to call me back or say good-bye;
And further still at an unearthly height,
O luminary clock against the sky
 
Proclaimed the time was neither wrong nor right.
I have been one acquainted with the night.
 
Tôi với tôi... Bóng đêm về…
Tôi đi mưa đổ, tôi về mưa bay
Tôi xa ánh sáng kinh kỳ
Cúi nhìn con phố buồn lê thê buồn
Đi qua người gác đêm buồn
Đôi mi khép lại chẳng buồn hỏi han
 
Lặng yên tôi nghỉ dừng chân
Xa xa có tiếng vọng ngân não nề
Lại đi… Chân bước. Không lời…
 
Không ai mời gọi, không lời tiễn đưa
Ngoài kia mấy dải sao thưa
Đồng hồ ô sáng cho vừa ánh sao
 
Thời gian dù có thế nào…
Trong đêm một bóng tôi về với tôi…
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.