Jan 25, 2020

Cổ thi Việt Nam

THƯỚNG MINH ĐẾ THI
Bùi Bá Kỳ * đăng lúc 02:50:56 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1868
Kỳ nhất

Cô thần trung hiếu hiệu Tư vi,

Bạt thiệp sơn xuyên thượng đế kỳ.

Toái thủ vương trì bàng huyết lệ,

Ngưỡng kỳ thánh chúa hướng vô tỳ.

Kỳ nhị

Trần sự lăng di vị khả kỳ,

Hàm oan bão hận hữu thiên thi.

Nam phương thần tử hoài trung nghĩa,

Thệ quốc quyên khu phạt Quý Ly.

Dịch nghĩa

THƠ DÂNG LÊN VUA NHÀ MINH

Bài thứ nhất

Cô thần bắt chước lòng trung hiếu của Thân Bao Tư,

Trèo non lội suối đến chốn kinh đô nhà vua.

Dập nát đầu trước thềm, đầm đìa máu và nước mắt,

Ngước trông Thánh chúa không bắt lỗi lầm.

Bài thứ hai

Việc nhà Trần suy sụp biết ngày nào mới khôi phục được,

Ngậm oan ôm hận chỉ có trời biết.

Phận tôi con nước Nam mang lòng trung nghĩa,

Thề vì nước bỏ mình để đánh Quý Ly.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.