Sep 27, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Mộng thiên
Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ) * đăng lúc 12:56:23 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1779
Mộng thiên
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Trung Đường)
Đã được xem 219 lần
*

夢天

老兔寒蟾泣天色
雲樓半開壁斜白
玉輪軋露濕團光
鸞佩相逢桂香陌
黃塵清水三山下
更變千年如走馬
遙望齊州九點煙
一泓海水杯中瀉

Mộng thiên

Lão thỏ hàn thiềm khấp thiên sắc
Vân lâu bán khai bích tà bạch
Ngọc luân loát lộ thấp đoàn quang
Loan bội tương phùng quế tương mạch
Hoàng trần thanh thủy tam sơn hạ
Canh biến thiên niên như tẩu mã
Dao vọng Tề Châu cửu điểm yên
Nhất hoằng hải thủy bôi trung tả
*

Mộng lên trời (Người dịch: Châu Giang, Tương Như)

Thiềm thừ, ngọc thỏ tràn đôi lệ
Tường bạc chênh chênh cung mây hé
Vành ngọc miết sương, bóng ướt đầm
Gặp tiên trên đường ngát mùi quế
Bụi vàng nước thẳm dưới Tam Sơn,
Dâu bể ngìn năm, ngựa chạy bon
Chín châu nhìn như chín chấm khói
Biển cả rót vào cái chén con


***
*
dịch nghĩa

Lão thỏ hàn thiềm khấp thiên sắc
Vân lâu bán khai bích tà bạch
Ngọc luân loát lộ thấp đoàn quang
Loan bội tương phùng quế tương mạch
Hoàng trần thanh thủy tam sơn hạ
Canh biến thiên niên như tẩu mã
Dao vọng Tề Châu cửu điểm yên
Nhất hoằng hải thủy bôi trung tả

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.