Jan 27, 2021

Đường thi Trung Quốc

Bất đệ hậu phú cúc 不第後賦菊 • Sau khi thi rớt làm thơ vịnh hoa cúc
Hoàng Sào 黄巢 (?-884), * đăng lúc 10:06:53 PM, Mar 15, 2015 * Số lần xem: 1970
Hình ảnh
#1

 

 

 

不第後賦菊
滿

Bất đệ hậu phú cúc

Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát,
Ngã hoa khai hậu bách hoa sát.
Xung thiên hương trận thấu Trường An,
Mãn thành tận đới hoàng kim giáp.

Dịch nghĩa

Đợi đến ngày thu 8 tháng 9,
Khi hoa của ta nở ra, trăm hoa khác sẽ bị sát hại.
Hương thơm ngát trời bay tới tận Trường An,
Khắp thành tràn ngâp trong các bộ áo giáp vàng.


Bài này làm sau khi Hoàng Sào thi tiến sĩ không đỗ.


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.