Sep 29, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Hữu sở tư
Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ) * đăng lúc 12:27:45 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1886
Hữu sở tư
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể) (thời kỳ: Trung Đường)
Đã được xem 164 lần
*

有所思

去年陌上歌離曲,
今日君書遠游蜀。
簾外花開二月風,
台前淚滴千行竹。
琴心與妾腸,
此夜斷還續。
想君白馬懸雕弓,
世間何處無春風?
君心未肯鎮如石,
妾顏不久如花紅。
夜殘高碧橫長河,
河上無梁空白波。
西風未起悲龍梭,
年年織素攢雙蛾。
江山迢遞無休絕,
淚眼看燈乍明滅。
自從孤館深鎖窗,
桂花幾度圓還缺。
鴉鴉向曉鳴森木,
風過池塘響叢玉。
白日蕭條夢不成,
橋南更問仙人卜。

Hữu sở tư

Khứ niên mạch thượng ca ly khúc
Kim nhật quân thư viễn du Thục
Liêm ngoại hoa khai nhị nguyệt phong
Đài tiền lệ trích thiên hành trúc
Cầm tâm dữ thiếp trường
Thử dạ đoạn hoàn tục
Tưởng quân bạch mã huyền điêu cung
Thế gian hà xứ vô xuân phong ?
Quân tâm vị khẳng trấn như thạch
Thiếp nhan bất cửu như hoa hồng
Dạ tàn cao bích hoành trường hà
Hà thượng vô lương không bạch ba
Tây phong vị khởi bi long thoa
Niên niên chức tố toàn song nga
Giang sơn thiều đệ vô hưu tuyệt
Lệ nhãn khán đăng sạ minh diệt
Tự tòng cô quán thâm tỏa song
Quế hoa kỷ độ viên hoàn khuyết
Nha nha hướng hiểu minh sâm mộc
Phong quá trì đường hưởng tùng ngọc
Bạch nhật tiêu điều mộng bất thành
Kiều nam cánh vấn tiên nhân bốc.
*

Có nỗi niềm (Người dịch: (Không rõ))

Trên đường năm ngoái hát biệt ly
Hôm nay đất Thục người lại đi
Gió tháng hai ngoài rèm hoa nở
Trước đài lệ nhỏ trúc Tương phi
Tiếng đàn và lòng thiếp
Đứt nối như đêm tàn
Nhớ ai ngựa trắng đeo cung vàng
Nơi nào không có gió xuân sang
Lòng chàng cứng rắn gần như đá
Thiếp giống hoa hồng rồi phai tàn
Đêm hết trời xanh chắn sông dài
Sóng nổi bạc đầu như nhớ ai
Gió tây chưa thổi con thoi nhớ
Năm năm đan lụa sầu mi phai
Không thấy gì vui sông núi xa
Cài song khóa cửa ngồi trong nhà
Mắt lệ cho người nhòa nhạt tối
Nguyệt quế nở tàn mấy độ qua
Trong cây thấy sáng quạ quạ kêu
Gió thổi bờ ao tiếng dội theo
Ngày đến buồn tênh không thành mộng
Cầu nam tiên đoán tung tích cho.***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.