Sep 28, 2020

Đường thi Trung Quốc

Anh Vũ Châu Xuân Vọng
Thôi Đồ 崔塗 (854-?) * đăng lúc 02:08:39 AM, Mar 20, 2015 * Số lần xem: 1643

 

鸚鵡洲即事

悵望春襟鬱未開,
重臨鸚鵡益堪哀。
曹瞞尚不能容物,
黃祖何曾解愛才。
幽島暖聞燕雁去,
曉江晴覺蜀波來。
何人正得風濤便,
一點輕帆萬里回。

Anh Vũ Châu Xuân Vọng

Trướng vọng xuân khâm uất vị khai
Trùng lâm Anh Vũ ích kham ai
Tào công thượng bất năng dung vật
Hoàng Tổ hà nhân phản ái tài
U đảo noãn văn Yên nhạn khứ
Hiểu giang tình giác Thục ba lai
Thùy nhân chính đắc phong đào tiện
Nhất điểm khinh phàm vạn lý hồi.

Ghi chú: Anh Vũ châu là 1 bãi trên sông Trường Giang, phía tây nam huyện Hán Dương,
tỉnh Hồ Bắc. Thời Tam Quốc, Nể Hành có tài văn thơ, nhưng tính cao ngạo, bị Tào Tháo ghét. Y mượn tay Hoàng Tổ giết chết, xác chôn tại bãi này.

Dịch nghĩa:

ngắm cảnh xuân trên bãi Anh Vũ

buồn bã ngắm cảnh xuân mà u uất chưa nguôi
khi trở lại bãi sông Anh Vũ đầy xót xa này
Tào Tháo đã không dung ai rồi
thì Hoàng Tổ sao dám trọng tài ai
đảo vắng nghe thấy nhạn xứ Yên bay đi
sông lặng sáng sớm cảm được sóng xứ Thục tới
ai là người có sóng gió huận tiện
để đưa một cánh buồm nhẹ từ muôn dặm trở về

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.