Jul 14, 2020

Đường thi Trung Quốc

Xuân tịch lữ hoài
Thôi Đồ 崔塗 (854-?) * đăng lúc 01:47:56 AM, Mar 20, 2015 * Số lần xem: 1935
 春夕旅懹

水流花謝兩無情,
送盡東風過楚城。
蝴蝶夢中家萬里,
杜鵑枝上月三更。
故園書動經年絕,
華髮春催兩鬢生。
自是不歸歸便得,
五湖煙景有誰爭。
Xuân tịch lữ hoài

Thuỷ lưu hoa tạ lưỡng vô tình,
Tống tận đông phong quá Sở
thành.
Hồ điệp mộng trung gia vạn lý,
Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam
canh.
Cố viên thư động kinh niên tuyệt,
Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh.
Tự thị bất quy quy tiện đắc,
Ngũ Hồ yên cảnh hữu thuỳ tranh!
Dịch nghĩa

Nước chảy hoa tàn, cả hai vô tình
Tiễn gió đông qua hết thành nước Sở
Trong mộng hoá bướm ở quê nhà xa
vạn dặm
Đỗ quyên (đậu suốt) trên cành trăng
canh ba
Thư vườn nhà vắng, trải năm hết
Hoa nở, mùa xuân giục giã cả hoa sinh
sôi trên mái tóc
Tự nhủ về hay không cũng được
Cảnh khói sương Ngũ Hồ nào có ai
tranh đâu!

 

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nước trôi hoa rụng thảy vô tình
Đưa gió xuân qua tận Sở thành
Giấc bướm mơ màng nhà vạn dặm
Cành quyên khắc khoải nguyệt ba canh
Nam tròn vắng bặt tin vườn cũ
Xuân giục phai dần mái tóc xanh
Tự ý không về, về hẳn được
Ngũ Hồ phong cảnh, có ai tranh?
Bản dịch của Trần Trọng San

Nước trôi hoa rụng thảy vô tình
Đưa gió đông qua hết Sở thành
Giấc bướm mơ in nhà vạn dặm
Cành quyên trăng rọi bóng ba canh
Năm thưa tin nhạn, xa vườn cũ
Giương nở hoa xuân, bạc tóc mình
Những bởi không về, về hẳn được
Năm hồ cảnh khỏi có ai tranh.

 

 

  
Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn - Bùi Khánh Đản

Hoa rơi nước chảy khéo vô tình
Đưa hết đông phong khỏi Sở thành
Giấc bướm mơ màng quê vạn dặm
Hồn quyên khắc khoải nguyệt ba canh
Thư nhà năm hết không tin nhạn
Tóc bạc gương soi ngán nỗi mình
Chưa muốn quay về, về vẫn được
Ngũ hồ cảnh đẹp dễ ai tranh.


Bản dịch của Hồng Đức quốc âm thi tập


Hoa bay nước chảy cũng vô tình
Gió quyến xuân đưa đến Sở thành
Hồ điệp mơ màng nhà mấy dặm
Tử qui khắc khoải nguyệt ba canh
Thư nhà dễ cách lòng nên bạc
Tóc tuyết khôn cầm thúc lại xanh
Nèo ấy chẳng về, về ắt được
Năm hồ cảnh vắng có ai tranh.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuân thì bài thơ Đường được dịch sớm nhất hiện nay vẫn còn được tìm thấy là những bài được sưu tập trong bộ Hồng Đức quốc âm thi tập thế kỷ 15: bài Tân xuân lữ xá và chùm thơ Thiên Thai của Tào Đường.
Bài Tân xuân lữ xá nguyên văn bằng chữ Hán là bài Xuân tịch lữ hoài của Thôi Đồ và ở trên và bài thơ quốc âm được xem như bản dịch.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.