Jan 27, 2021

Cổ Thi Trung Quốc

Cai Hạ ca
Hạng Tịch - 項 籍 * đăng lúc 03:54:47 PM, May 02, 2017 * Số lần xem: 2446
Hình ảnh
#1

* đăng lúc 10:13:54 AM, Jul 03, 2008 * Số lần xem: 1311

Cai Hạ ca
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể) (thời kỳ: Tần, Hán) 

垓下歌

力拔山兮氣蓋世
時不利兮騅不逝
騅不逝兮可奈何
虞兮虞兮奈若何

Cai Hạ ca

Lực bạt sơn hề khí cái thế
Thì bất lợi hề chuy bất thệ
Chuy bất thệ hề khả nại hà
Ngu hề Ngu hề nại nhược hà ?

o0o

Bài hát Cai Hạ (Người dịch: (Không rõ))

Sức bạt núi chừ, khí trùm đời
Thời chẳng lợi chừ, chuy chẳng ruổi
Chuy chẳng ruổi chừ biết làm sao
Ngu Cơ em ơi, biết làm sao ?Đây là bài thơ duy nhất còn lưu truyền lại của Hạng Vũ.

***
*

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.