Sep 23, 2020

Đường thi Việt Nam

Sơn Cư Mạn Hứng
Nguyễn Du (1766 - 1820) * đăng lúc 01:05:48 AM, Feb 05, 2016 * Số lần xem: 1500
Hình ảnh
#1
山 居 漫 興 - 阮 攸 

南 去 長 安 千 里 餘, 
群 峰 深 處 野 人 居。 
柴 門 晝 靜 山 雲 閉, 
藥 圃 春 寒 隴 竹 疏。 
一 片 鄉 心 蟾 影 下, 
經 年 別 淚 雁 聲 初。 
故 鄉 弟 妹 音 耗 絕, 
不 見 平 安 一 紙 書。 

Sơn cư mạn hứng - Nguyễn Du(1802 - 1887)

Nam khứ Trường An thiên lý dư, 
Quần phong thâm xứ dã nhân cư. 
Sài môn trú tĩnh sơn vân bế, 
Dược phố xuân hàn lũng trúc sơ. 
Nhất phiến hương tâm thiềm ảnh hạ, 
Kinh niên biệt lệ nhạn thanh sơ. 
Cố hương đệ muội âm hao tuyệt, 
Bất kiến bình an nhất chỉ thư. 

Ở NÚI CẢM HỨNG 


Về nam ngàn dặm cách Trường An, 
Nhà cỏ u cư giữa non ngàn. 
Mây khóa cổng thiền yên bóng núi, 
Viện thuốc tre thưa độ xuân tàn. 
Sáng trăng chạnh nhớ thương làng cũ, 
Tiếng nhạn khơi dòng lệ chứa chan . 
Quê nhà tin tức anh em vắng, 
Không biết mọi người được bình an. 


Dịch nghĩa

Cách Trường An nghìn dặm về phía nam,
Có một người quê mùa ở trong núi sâu.
Ban ngày yên tĩnh, mây núi che kín cổng tre.
Mùa xuân lạnh, hành trúc quanh vườn thuốc trông thưa thớt.
Thơ thẩn dưới bóng trăng, lòng nhớ quê hương.
Tiếng nhạn đầu mùa khơi thêm dòng lệ biệt ly từ bao năm.
Em trai em gái ở nơi quê nhà, bấy lâu bặt hắn tin tức,
Không nhận được lá thư nào nói cho biết có bình yên hay không?

Huệ Thu Dịch :

Trường An, nghìn dặm, phía Nam
Một người sống ở sơn lâm mịt mùng
Cửa Sài có cũng như không
Trời Xuân mây trắng, vườn trồng thuốc xanh
Đêm đêm trăng rọi bóng hình
Nhớ quê, tiếng nhạn nghe tình bơ vơ
Anh em chẳng biết sao giờ
Mặt không thấy mặt, thư chờ biệt tăm...

huệthu
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.