Jan 24, 2021

Đường thi Trung Quốc

Trang Thơ Lang Sĩ Nguyên 郎士元
Lang Sĩ Nguyên 郎士元 * đăng lúc 10:46:17 AM, Mar 09, 2015 * Số lần xem: 2132
Hình ảnh
#1
 

Bách Lâm tự nam vọng - Lang Sĩ Nguyên

 


柏林寺南望 郎士元

溪上遙聞精舍鐘
泊舟微徑度深松
青山霽後雲猶在
畫出西南四五峰

Bách Lâm tự nam vọng - Lang Sĩ Nguyên

Khê thượng dao văn tinh xá chung,
Bạc chu vi kính độ thâm tùng.
Thanh sơn tễ hậu vân do tại,
Hoạch xuất tây nam tứ ngũ phong.

Chùa Bách Lâm hướng nam

Vẳng tiếng chuông chùa bên suối trong,
Buộc thuyền, rẻ lối dưới ngàn thông.
Sau mưa núi biếc đùn mây bạc,
Trên đỉnh nguyên sơ bốn hướng lồng
 
Đứng ở chùa Bá Lâm trông về nam
(Người dịch:
Khương Hữu Dụng)

Xa vẳng đầu khe viện gióng chuông
Đỗ thuyền lối tắt vượt rừng thông
Núi xanh mưa tạnh mây còn phủ
Dăm ngọn bày ra ở phía đông
 
 
 
 
 
送麹司直 郎士元

曙雪苍苍兼曙云,
朔风烟雁不堪闻。
贫交此别无他赠,
唯有青山远送君。

Phiên âm:

Tống hữu nhân

Thự tuyết thương thương kiêm thự vân,
Sóc phong yên nhạn bất kham văn.
Bần giao thử biệt vô tha tặng,
Duy hữu thanh san viễn tống quân.

Dịch thơ:

Buổi sáng tuyết rơi, trời nhiều mây
Gió bắc thổi dồn, én không bay.
Tiễn bạn, tiếc nghèo không quà tặng,
Chỉ có màu xanh ngọn núi này.
Thái Bá Tân dịch

 

Ký Lý Viên Châu Tang Lạc Tửu

Nguyên tác: Lang Sĩ Nguyên

寄李袁州桑落酒
郎士元

色比瓊漿猶嫩
香同甘露仍春
十千提攜一斗
遠送瀟湘故人

Ký Lý Viên Châu Tang Lạc Tửu

Sắc tỉ quỳnh tương do nộn
Hương đồng cam lộ nhưng xuân
Thập thiên đề huề nhất đẩu
Viễn tống Tiêu Tương cố nhân

Chú thích: / Lý Viên Châu, tên người, thân thế không rõ. 2/ Tang lạc tửu, tên rượu quý, rất mắc tiền. 3/ Tiêu Tương, tức Tiêu Tương trấn, tỉnh Hồ Nam, nơi hai sông Tiêu và sông Tương gặp nhau để chày vào hồ Động Đình.

--Dịch nghĩa: --

Gửi Lý Viên Châu Rượu Tang Lạc

Sắc giống nước ngọc quỳnh tương đang nõn.
Hương thơm như cam lộ lúc còn xuân.
Mười ngàn một đấu dắt nhau [mà mua].
Gửi xa tới Tiêu Tương cho ông bạn thân

 

 

赴無錫別靈一上人

高僧本姓竺,
開士舊名林。
一入春山裏,
千峰不可尋。
新年芳草遍,
度日白雲深。
欲問微官去,
懸知訝此心。

郎士元 
卷248_46

Phó Vô Tích biệt Linh Nhất thượng nhân

Cao tăng bổn tính Trúc ,
Khai sĩ cựu danh Lâm .
Nhất nhập xuân sơn lý ,
Thiên phong bất khả tầm .
Tân niên phương thảo biến ,
Độ nhật bạch vân thâm .
Dục vấn vi quan khứ ,
Huyền tri nhạ thử tâm .

Lang Sĩ Nguyên

Khai sĩ : một tên khác của Bồ Tát , có ý nghĩa tự khai mở cho mình và
khai mở cho người khác nữa , sau được dùng để cung kính gọi các tăng nhân .

Như vậy Linh Nhất khi xuất gia lấy tên là Trúc Lâm , sau đổi thành Linh Nhất .


Dịch thơ :

Đến Vô Tích chia tay Linh Nhất thượng nhân

Cao tăng vốn họ Trúc
Xuất gia , tên cũ Lâm
Một khi đã vào núi
Ngàn ngọn rất khó tìm
Năm mới cỏ xanh khắp
Suốt ngày mây trắng bay
Bỏ quan đi , hà cớ ?
Làm sao biết ý đây

Phan Lang

 

 


Trưu Trất huyện Trịnh Nghĩ trạch tống Tiền đại
盩厔縣鄭礒宅送錢大

暮蟬不可聽,
落葉豈堪聞。
共是悲秋客,
那知此路分。
荒城背流水,
遠雁入寒雲。
陶令門前菊,
餘花可贈君。

郎士元 
卷248_16

Trưu Trất huyện Trịnh Nghĩ trạch tống Tiền đại

Mộ thiền bất khả thính ,
Lạc diệp khởi kham văn .
Cộng thị bi thu khách ,
Na tri thử lộ phân .
Hoang thành bối lưu thủy ,
Viễn nhạn nhập hàn vân .
Đào lệnh môn tiền cúc ,
Dư hoa khả tặng quân

Lang Sĩ Nguyên

Tiền đại : tức Tiền Khởi 錢起


Dịch thơ :

Tiễn Tiền đại tại nhà Trịnh Nghĩ huyện Trưu Trất

Ve chiều không dám nghe kêu
Lá rơi nào dám nhìn ngắm
Chúng ta khách cuối thu buồn
Ngã ấy chia tay khó lắm
Nước trôi rời bỏ hoang thành
Nhạn ải nhập vào mây lạnh
Trước cửa nhà Đào cúc úa
Hoa dư buồn tặng đến anh

Phan Lang 


Tống Dương trung thừa hòa Phiên

送楊中丞和蕃

錦車登隴日,
邊草正萋萋。
舊好尋君長,
新愁聽鼓鼙。
河源飛鳥外,
雪嶺大荒西。
漢壘今猶在,
遙知路不迷。

郎士元
卷248_8

Tống Dương trung thừa hòa Phiên

Cẩm xa đăng Lũng nhật ,
Biên thảo chánh thê thê .
Cựu hảo tầm quân trưởng ,
Tân sầu thính cổ bề .
Hà Nguyên phi điểu ngoại ,
Tuyết Lĩnh đại hoang tê .
Hán lũy kim do tại ,
Diêu tri lộ bất mê .

Lang Sĩ Nguyên

Phiên : Thổ Phồn , Tây Tạng .
Hà Nguyên : vùng cao nguyên đầu sông Hoàng Hà
( cao nguyên Thanh Hải )

Dịch thơ :

Tiễn Dương trung thừa đi cầu hòa với người Phiên

Đất Lũng ngày xe gấm đến
Cỏ xanh rậm rạp biên cương
Nghĩa xưa , tìm qua quân trưởng
Sầu mới , nghe rộn trống Khương
Hà Nguyên chim bay không đến
Đại hoang ,Tuyết Lĩnh cực tây
Luỹ Hán còn vài dấu cũ
Đường xa đừng lạc hướng nầy

Phan Lang

潤州南郭留別

 縈回楓葉岸,
留滯木蘭橈。
吳岫新經雨,
江天正落潮。
故人勞見愛,
行客自無聊。
君問前程事,
孤雲入剡遙。


Nhuận Châu nam quách lưu biệt

Oanh hồi phong diệp ngạn,
Lưu trệ mộc lan nhiêu.
Ngô tụ tân kinh vũ,
Giang thiên chính lạc triều.
Cố nhân lao kiến ái,
Hành khách tự vô liêu.
Quân vấn tiền trình sự,
Cô vân nhập Diễm diêu


Bờ tường phía nam Nhuận Châu làm thơ để lại khi chia tay
(Người dịch:
phanlang @www.tvvn.org)

Lá phong theo nước đưa trở lại
Mái chèo bơi thuyền mãi khó đi
Núi Ngô mưa mới thường kỳ
Trời mờ sông rộng chính khi nước ròng
Cố nhân đã khó mong gặp lại
Người đi xa nào phải nhiều lời
Hỏi tôi những chuyện ngày mai
Là mây nhập đất trích dài Diễm Trung.

題郎士元半日吳村別業,兼呈李長官

 半日吳村帶晚霞,
閒門高柳亂飛鴉。
橫雲嶺外千重樹,
流水聲中一兩家。
愁人昨夜相思苦,
閏月今年春意賒。
自歎梅生頭似雪,
卻憐潘令縣如花。Đề Lang Sĩ Nguyên Bán Nhật Ngô thôn biệt nghiệp,
kiêm trình Lý Trường quan


Bán Nhật Ngô thôn đới vãn hà,
Nhàn môn cao liễu loạn phi nha.
Hoành vân lĩnh ngoại thiên trùng thụ,
Lưu thuỷ thanh trung nhất lưỡng gia.
Sầu nhân tạc dạ tương tư khổ,
Nhuận nguyệt kim niên xuân ý xa.
Tự thán Mai sinh đầu tự tuyết,
Khước liên Phan lệnh huyện như hoa

Đề nhà riêng của Lang Sĩ Nguyên ở thôn Ngô Bán Nhật,
kiêm trình quan Lý Trường

Người dịch:
Cao Bá Vũ

Sương chiều lạnh Bán Nhật thôn
Quạ về tíu tít liễu buồn phất phơ
Suối tuôn róc rách quanh nhà
Ngày tàn nắng tắt sương mờ núi xanh
Thương ai trằn trọc thâu canh
Chờ xuân năm nhuận buồn tênh năm dài
Mai quân sao chậm được vời
Phan sinh đành phí một đời "Tài hoa"

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.