Feb 19, 2020

Đường thi Trung Quốc

Chiêu Quân oán 昭君怨 • Nỗi oán của Chiêu Quân
Vương Tường 王牆, Vương Chiêu Quân * đăng lúc 06:16:41 PM, Apr 05, 2018 * Số lần xem: 1426
Hình ảnh
#1

 

  

 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.