Jan 21, 2021

Đường thi Trung Quốc

Quá Tửu Gia ngũ thủ kỳ tam
Vương Tích 王績 (585(?)-644(?) * đăng lúc 11:57:03 PM, Mar 13, 2015 * Số lần xem: 1301
Hình ảnh
#1

Nguyên tác: Vương Tích

過酒家
五首其三
王績

竹葉連糟翠
葡萄帶曲紅
相逢不令盡
別後為誰空

Quá Tửu Gia
ngũ thủ kỳ tam

Vương Tích

Trúc diệp liên tao thúy
Bồ đào đái Khúc hồng
Tương phùng bất lệnh tận
Biệt hậu vị thùy không

Chú thích: 1/ Trúc diệp, tên rượu. 2/ Khúc, tức Khúc giang, tên đất,
nơi ăn chơi nổi tiếng gần kinh đô Trưòng An.

Dịch nghĩa: 

Qua Quán Rượu

bài 3/5

Rượu Trúc diệp có cặn xanh biếc,
Cùng rượu nho đỏ mang theo tới Khúc giang.
Hai ta gặp nhau, không giao hẹn là phải uống cạn.
Vậy mà, sau lúc chia tay, chẳng ai không say.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.