Jan 21, 2021

Đường thi Trung Quốc

Quá tửu gia kỳ 1 過酒家其一 • Qua quán rượu kỳ 1
Vương Tích 王績 (585(?)-644(?) * đăng lúc 11:48:43 PM, Mar 13, 2015 * Số lần xem: 1273
Hình ảnh
#1
Quá tửu gia kỳ 1 過酒家其一 • Qua quán rượu kỳ 1


過酒家其一

此日長昏飲,
非關養性靈,
眼看人盡醉,
何忍獨為醒。


Quá tửu gia kỳ 1

Thử nhật trường hôn ẩm,
Phi quan dưỡng tính linh.
Nhãn khan nhân tận tuý,
Hà nhẫn độc vi tinh (tỉnh). *

Chú Thích: * Khuất Nguyên, danh sĩ nước Sở, suốt đời hết lòng vì nước, bị gian thần hảm hại gièm pha. Ông không đành tâm nhìn nước mất nên đã trầm mình ngày mồng 5 thánh 5 mang theo tâm sự chúng nhân giai túy, duy ngã độc tỉnh (Mọi người say, riêng ta tỉnh). Về sau ngày ông trầm mình trở thành ngày Tết Đoan Ngọ


Bản dịch của Trần Trọng Kim


Hôm nay uống rượu say lì,
Đành là không có ích gì dưỡng sinh.
Thấy người say cả sót tình,
Nỡ nào để có một mình tỉnh riêng.


Bản dịch của Trần Trọng San

Hôm nay suốt buổi la đà,
Chẳng vì nuôi tính mà ta uống hoài.
Thấy người hết thảy đều say,
Nỡ nào riêng tỉnh trên đời một ta.


Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hôm ấy mê man uống,
Không vì dưỡng tính linh.
Thấy người say khướt cả,
Đâu nỡ tỉnh riêng mình!

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.