Jan 21, 2021

Đường thi Trung Quốc

Quá tửu gia kỳ 4 過酒家其四 • Qua quán rượu kỳ 4
Vương Tích 王績 (585(?)-644(?) * đăng lúc 12:03:05 AM, Mar 14, 2015 * Số lần xem: 1248
Hình ảnh
#1

Quá tửu gia kỳ 4 過酒家其四 • Qua quán rượu kỳ 4

過酒家其四

對酒但知飲,
逢人莫彊牽。
倚爐便得睡,
橫瓮足堪眠。

Quá tửu gia kỳ 4

Đối tửu đãn tri ẩm,
Phùng nhân mạc cương khiên.
Ỷ lô tiện đắc thuỵ,
Hoành úng túc kham miên.

Dịch nghĩa

Trước rượu chỉ biết uống,
Gặp người đừng cố lôi kéo.
Gần lò [ấm] dễ ngủ,
Uống hết vò đủ để ngủ say.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.