Jun 02, 2020

Thơ cận đại VN

Vịnh Hát Bội /Nước lụt /Vịnh Dế Duổi
Tú Quỳ - Huỳnnh Quỳ * đăng lúc 12:20:29 PM, May 22, 2020 * Số lần xem: 1135
Hình ảnh
#1

* đăng lúc 02:27:23 PM, Nov 30, 2010 * Số lần xem: 1083


Vịnh Hát Bội

Nhỏ mà không học, lớn làm ngang
Trống đánh ba hồi đã thấy quan.
Ra rạp, ngồi trên ba đứa hiệu,
Vô buồng, đứng dưới mấy ông làng.
Còn màu son phấn: ông kia nọ,
Cởi lốt cân đai: chú điếm đàng.
Tuy chẳng vinh chi, nhưng cũng sướng,
Đã từng trợn mắt, lại phùng mang.
Nước Lụt

Mưa từng chặp, gió từng hồi,
Ngoảnh lại giang san ngập cả rồi!
Lũ kiến bất tài đeo ngọn cỏ,
Chòm rêu vô lực đóng bèo trôi.
Linh lang vườn rộng nghe chim hót,
Lỏng khỏng giường cao thấy chó ngồi.
Thương bấy hạ dân sao xiết kể,
Nào ông Hạ Vũ ở đâu rồi!

Dế Duổi Bên Đèn (Vịnh Dế Duổi)

Kiến chẳng phải kiến, voi chẳng voi,
Trời sinh dế duổi cũng choi choi.
Ngắn cánh lên trời bay chẳng thấu,
Co tay vạch đất cũng khoe tài.
Mưa sa nước chảy lên cao ở,
Lửa đỏ dầu sôi nhảy tới chơi.
Quân tử có thương xin chớ phụ,
Lăm lăm bay nhảy để mà coi.

Tú Quỳ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Nguyên Đình HỌA BÀI HÁT BỘI (của TÚ QUỲ)
Hue Thu May 22, 2020
Ngộ Nguyễn Văn
to loc, Huệthu ...

HỌA BÀI HÁT BỘI (của TÚ QUỲ)

Chăn trâu không học cứ làm ngang
Kèn thổi trống khua đã có quan
Ra rạp ông phùng mang trợn mắt
Về nhà vợ dọa khóc kêu làng
Sắm vai ông lớn lên làm tướng
Cởi bỏ xiêm y xuống đứng đàng
Chẳng sợ hư danh, đời phỉ báng
Tự hào lắm chức đã từng mang

Nguyên Đình