Aug 02, 2021

Đường thi Trung Quốc

Trùng Tặng Lạc Thiên
Nguyên Chẩn - 元稹 * đăng lúc 08:44:49 PM, Mar 13, 2015 * Số lần xem: 1396
Hình ảnh
#1
 重贈樂天

休遣玲瓏唱我詩,
我詩多是別君詩。
明朝又向江頭別,
月落潮平是去時。

 

Trùng tặng Lạc Thiên

Hưu khiển Linh Lung xướng ngã thi,
Ngã thi đa thị biệt quân thi.
Minh triêu hựu hướng giang đầu biệt,
Nguyệt lạc triều bình thị khứ thì.

 

Dịch nghĩa

Đừng sai Linh Lung ngâm thơ của tôi,
Vì thơ tôi đa phần là để tặng biệt ông.
Sáng mai tôi lại ra đầu sông,
Sẽ khởi hành khi trăng lặn và nước đứng.


Nguyên Chẩn và Bạch Cư Dị là đôi bạn thơ và là bạn đồng liêu, có thời gian hai người nhậm chức gần nhau, Nguyên làm thứ sử Việt châu, Bạch làm thứ sử Hàng châu, đều trong địa phận tỉnh Chiết Giang ngày nay, nên thường tặng thơ cho nhau. 
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.