May 12, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Khói Sương
Quang Hà * đăng lúc 07:05:57 AM, Jul 10, 2010 * Số lần xem: 1555
Hình ảnh
#1

.
.. tặng vnm.
 
Bưng ly rượu chát mời nhau
ở trong sóng sánh hiện màu khói sương
sương từ phía cửa chiều buông
khói từ tranh* treo trên tường bay ra
.. phải chăng ở giữa lòng ta
ý thơ
          nét vẽ đã nhòa khói
                                         sương!
nhìn kia- mịt phố mờ đường
rót thêm chút nữa sầu vương yên hà
 
".. hương quan nhật mộ.."
                                        ngùi xa.
 
july/ 6, 2010.
Quang Hà.
*tranh vnm.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.