Aug 22, 2019

Thơ đấu tranh

Ô Nhiễm Ngược Xuôi
Ly Khách * đăng lúc 07:24:10 PM, Jul 03, 2010 * Số lần xem: 1027
Hình ảnh
#1
#2

 

Ô Nhiễm Ngược Xuôi(*)

oIIo

Không gian ô nhiễm khói xe
Kênh rạch ô nhiễm mũi che nực nồng
Chất thải ô nhiễm lòng sông
"Lưỡi bò" (**) ô nhiễm biển Đông rủa nguyền
Lợi danh ô nhiễm quan quyền
Bô- xít ô nhiễm môi trường cao nguyên
Rừng nguồn (***) ô nhiễm ba miền
Giặc nước ô nhiễm triền miên trong ngoài
Đảng quyền ô nhiễm nhân luân
Lịch sử ô nhiễm bởi quân cờ "hồng"
"Bác Hồ" ô nhiễm nhi đồng
"Chủ nghĩa" ô nhiễm Con Rồng Cháu Tiên

oIIo

Ly Khách
(04/2010)

Ghi chú :

(*) : ngược xuôi: năng động cách (làm cho ô nhiễm), và thụ động cách (bị, ô nhiễm bởi)
(**) : đường lãnh hải "lưỡi bò" trên biển do Tàu tự vẽ.
(***) : Đất rừng đầu nguồn của 10 tỉnh bán rẻ cho Tàu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.