Jul 13, 2020

Thơ đấu tranh

BÓP
Ly Khách * đăng lúc 06:40:28 PM, May 27, 2010 * Số lần xem: 1183
Hình ảnh
#1


 
 

Công an bóp họng ông Cha
Thêm thằng bóp vú một bà dân oan
Cô giáo thích bóp ngay …hòn
Hiệu trưởng bóp nát chục nàng nữ sinh
Đua nhau bóp cổ dân tình
Thằng Tàu đè bóp làm thinh cúi đầu ! 

oIIo 

Ly Khách

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.