Oct 01, 2020

Đường thi Trung Quốc

Xuân Tứ I & II
Giả Chí 賈至 (718-772) * đăng lúc 03:57:10 AM, Sep 26, 2015 * Số lần xem: 2789
Hình ảnh
#1

 

春思 - 賈至

草 色 青 青 柳 色 黃
桃 花 歷 亂 李 花 香
東 風 不 為  吹 愁 去
春 日 偏 能 惹 恨 長Xuân Tứ - Giả Chí

Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng
Đào hoa lịch loạn lý hoa hương
Đông phong bất vị xuy sầu khứ
Xuân nhật thiên năng nhạ hận trường

Dịch nghĩa: 

Ý Xuân

Màu cỏ xanh xanh, màu tơ liễu vàng vàng.
Hoa đào đang tơi tả, hoa mận còn thơm.
Gió đông đã không giúp thổi cho hết phiển muộn,
Lại còn làm tăng thêm mối hận khi xuân về

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cỏ xanh xanh, liễu vàng vàng,
Đào đà tơi tả, lý đang ngọt ngào.
Gió đông chẳng đuổi hết sầu,
Ngày xuân khêu mối buồn rầu thêm ra.

Bản dịch của Anh Nguyên


Cỏ xanh xanh, liễu sắc vàng,
Liễu hoa tơi tả, lý càng ngát hương.
Gió đông sao để sầu vương,
Ngày xuân gợi mối hận trường lòng ai !

Ý Xuân

Sắc cỏ xanh xanh, sắc liễu vàng
Đào rơi tơi tả, mận còn hương
Gió đông chẵng thổi sầu đi biệt
Mối hận ngày xuân mãi vấn vương .


Badmonk - Tâm Nhiên


Xuân tứ kỳ 2 春思其二 • Ý nghĩ mùa xuân kỳ 2

春思其二

紅粉當壚弱柳垂,
金花臘酒解酴醾。
笙歌日暮能留客,
醉殺長安輕薄兒。Xuân tứ kỳ 2

Hồng phấn đương lư nhược liễu thuỳ,
Kim hoa lạp tửu giải đồ my.
Sinh ca nhật mộ năng lưu khách,
Tuý sát Trường An khinh bạc nhi.

Bản dịch của Cao Nguyên


Cô em bán rượu như tơ liễu;
Bên hoa vàng chiết rượu đồ mi.
Sênh ca chiều vãn lưu chân khách;
Kinh khuyết say mềm chẳng biết chi.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Xuân Tứ - Giả Chí
Tran chan Trau Sep 26, 2015
Badmonk dich bài thờ này thiệt là tuyêt cú mèo!