Jul 31, 2021

Đường thi Trung Quốc

Độc Lý Bạch thi tập 讀李白詩集 • Đọc tập thơ Lý Bạch
Trịnh Cốc 鄭谷 (849-911) * đăng lúc 04:37:49 PM, Mar 15, 2015 * Số lần xem: 1750
Hình ảnh
#1

讀李白詩集

何事文星輿酒星,
一時鍾在李先生?
高吟大醉三千首,
留著人間伴月明。

Độc Lý Bạch thi tập

Hà sự Văn tinh dữ Tửu tinh,
Nhất thời chung tại Lý tiên sinh ?
Cao ngâm đại tuý tam thiên thủ,
Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh.


Dịch nghĩa

 

 

Tại sao ngôi sao Văn và ngôi sao Tửu,
Lại cùng một lúc dồn cả vào ông Lý ?
Ngâm vang lúc say khướt ba nghìn bài thơ
Để lại cõi đời làm bạn với ánh trăng.

 


Bản dịch của Tản Đà

Cớ chi sao Rượu sao Văn,
Đúc nên một Lý tiên sinh ở đời.
Ba nghìn say đọc nên bài,
Nghìn thu bạn với trăng trời sáng sao.

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

 


Đã Văn tinh còn Tửu tinh
Cớ sao dồn hết vào mình, Lý ơi!
Ba nghìn bài, chứ chẳng chơi
Say ngâm để sáng cõi đời đầy trăng.


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.