Feb 28, 2020

Thơ đấu tranh

Chọn Hiện Vật Gởi 1000 Năm Sau
Ly Khách * đăng lúc 06:40:07 PM, May 27, 2010 * Số lần xem: 1158
Hình ảnh
#1


 

(Dẫn nhập: Thủ Tướng VC đã ký quyết định phê duyệt cho kế hoạch chọn

những hiện vật gởi 1000 năm sau, sẽ được chôn xuống vào dịp 1000 năm

Thăng Long , và ...đào lên vào 1000 năm sau.Báo trong nước cũng đã đưa

tin: bất khả thi !) 
 

ollo 
 

Nhà nước đang lúc khẩn trương

Lựa chọn hiện vật gởi ngàn năm sau

Bốn mươi thế hệ cũng lâu

Biết chọn gì gởi chói mầu hào quang

Cho con cháu phục bò càng

Thời "đảng" cai trị huy hoàng biết bao !?

Hay chọn "làm càng nói láo"

Cùng bảy trăm tên bồi báo xin tin ?

Hay "bịt miệng giữa pháp đình", (*)

"Hành hung ,trốn thuế" tội hình quy cho

Những nhà dân chủ cả lo

Chuyện lớn chuyện nhỏ đảng "no" đủ rồi ?

Hay chuyện triều Bc tôi đòi

"Liệt sĩ Trung Quốc đời đời nhớ ơn" ?

Tổ quốc là chuyện cỏn con

Giàu sang chuyện lớn; nếu cần, luồn trôn ?

Mị dân ,bán nước luôn tuồn

"Sự nghiệp ct mạng" bán buôn là thường

Ct mạng mấy triệu dân quèn

Ct luôn mạng nước đã quen mt lì ?

Chng lẽ lại chọn Cha Lý

Cùng với tên của Lê thị Công Nhân,

Đài, Trung ,Định, Thức, Kim, Long ...(**)

Hành vi "phản động" bực lòng đảng ta ?

Tuyệt ! xây cầu cũng đáng là !

Làm nhiều xa lộ,phóng tàu vệ tinh ?

Lại kẹt cầu xập,đường xình

Lòi ra thêm chuyện bọn mình tham ô !

"Di động", điện tử,ô tô,

Vệ tinh sản xuất từ lò của Tây !

Hay chuyện "tin tc" thày lay

Chối phăng, chối phức là hay nhất đời ?

.........

Sao toàn những chuyện bầy hầy

Ngm qua nghía lại thấy đầy...ruồi bu !?

Cha đời bọn "tiến sĩ" ngu

Bng giấy,lộc nước  bụng ù óc teo !

Họp hành chỉ biết nói theo

Không lẽ "xoá đói vẫn nghèo" đưa tin ?(***)

Hay là tốt nhất nín thinh

Nay chôn mai bới thối ình thì sao ?

Bây giờ công thấp tội cao

Làm sao bịt được mọi trào đưa tin ?

Làm sao tính được đường "bin" ?

Làm sao trốn được tội tình cháu con ?

..........

"Trăm năm bia đá thì mòn

Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ "!(****)

Gian tham ngu ác ngờ ngờ

Khỏi cần chôn xuống khỏi chờ đào lên ! 
 

ollo 
 

Ly Khách

(04/2010) 

 

Ghi chú:

(*) : hình ảnh xử án LM Nguyễn văn Lý

(**) : Nguyễn văn Đài,Nguyễn Tiến-Trung,Lê Công Định,Trần Huỳnh Duy Thức,

        Trần Anh Kim, Lê Thăng Long và nhiều người có lương tâm khác

(***): chủ trương "xoá đói giảm nghèo" của "nhà nước ta"

(****): ca dao 
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.