Jul 04, 2020

Đường thi Trung Quốc

Hoài thượng biệt hữu nhân 淮上別友人 • Trên sông Hoài từ biệt bạn
Trịnh Cốc 鄭谷 (849-911) * đăng lúc 04:32:05 PM, Mar 15, 2015 * Số lần xem: 1433
Hình ảnh
#1

淮上別友人

揚子江頭楊柳春,
楊花愁殺渡江人。
數聲風笛離亭晚,
君向瀟湘我向秦。

 

Hoài thượng biệt hữu nhân
Dương Tử giang đầu dương liễu xuân,
Dương hoa sầu sát độ giang nhân.
Sổ thanh phong địch ly đình vãn,
Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần.

 

Dịch nghĩa
Bên sông Dương Tử, dương liễu đượm sắc xuân,
Hoa dương liễu khiến người qua sông buồn chết người.
Vài tiếng gió vi vút ở đình ly biệt chiều xuân,
Anh đi tới sông Tiêu Tương, tôi đi tới đất Tần.

 

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng


Liễu sông Dương đượm sắc xuân
Người sang sông, chết nỗi buồn vì hoa
Bên đình sáo vẳng xót xa
Tôi Tiêu Tương, còn anh qua đất Tần.

 


Sông Hoài chảy qua tỉnh Hà Nam, Giang Tô và An Huy.


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.