Jul 07, 2020

Thơ đấu tranh

Công Chúa Và Những Chú Lùn
Ly Khách * đăng lúc 11:31:21 AM, Mar 23, 2010 * Số lần xem: 1266
Hình ảnh
#1
#2


( Tặng những trang liệt nữ như Lê thị Công Nhân ) 
 
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách anh thư nhiều nổi gian nan (*)
Sinh nhằm thời buổi nguy nàn
Xứ chú lùn (**)ấy lại càng truân chuyên
Những chú lùn luôn tuyên truyền
Lếu láo khẩu hiệu cho quyền người dân
Làm không , nói có, tham tàn
Dân oan khiếu kiện lần khân tháng ngày
Có nàng nữ sĩ ra tay
Họa vô đơn chí đụng ngay... chú lùn
Trí tuệ nằm dưới thắt lưng
Dinh cơ quyền bính lẫy lừng uy nghi
Ngôi cao đức thấp vô nghì
Nữ lưu không kiếm lấy gì trảm yêu ?(***)
..............................................................
Anh thư đất Việt rất nhiều
Hợp quần gây mạnh đạp tiêu đám lùn !
                            ¤ ¤ ¤
Ly Khách
(03/2010)
 
Ghi chú:
- (*) : Mượn thơ Chinh Phụ Ngâm :
         "Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
          Khách má hồng nhiều nổi truân chuyên "
- (**) : biếm từ mới :"lùn trí tuệ",đối nghĩa với "đỉnh cao trí tuệ"
- (***) : Ca dao:" Đàn ông không râu vô nghì 
                        Đàn bà không vú lấy gì nuôi con ?"

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.