Dec 09, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Tưởng Niệm Hai Bà Trưng
Quang Hà * đăng lúc 02:23:01 PM, Mar 08, 2010 * Số lần xem: 1447
Hình ảnh
#1


( Mồng 6 tháng 2 Âm lịch )

Ai đã đến bên bờ sông Hát
Có nghe chăng tiếng vọng thời gian
Nghìn năm mây trắng rỡ ràng
Treo trên Lãng Bạc nét vàng chẳng phai
Buổi nô lệ dưới thời Đông Hán
Đất Giao Châu tiếng oán lòa mây
Máu tuôn lênh láng đêm ngày
Trắng xương núi thẳm, vàng thây biển ngoài
Thế giặc mạnh như loài quỉ dữ
Lòng nữ nhi hai chữ Trung Trinh
Quyết đem chí lớn đáp đền
Thù nhà, nợ nước vẹn tuyền cả hai
Chống bạo ngược, cờ bay phấp phới
Tuốt gươm thiêng sáng chói cầm tay
Lên voi chỉ hướng ải ngoài
Hai Bà ra trận, đông đoài giặc tan
Trang sử mới huy hoàng vừa mở
Dựng cơ đồ một thuở Mê Linh
Khăn tang chưa ráo lệ tình
Đã nghe vó ngựa ngoài Kinh dập dồn
Giặc lại đến rửa hờn trận trước
Ỷ thế đông như nước tràn bờ
Hai Bà lực yếu thế cô
Sông ngăn phía trước, bụi mờ tuyến sau
Quyết không để sa vào tay giặc
Giòng nước sâu gieo ngọc vùi thân
Đang cơn khuynh quốc vong thành
Chết vinh quang, chỉ một lần ấy thôi
Gương tiết liệt muôn đời chiếu sáng
Chí quật cường tỏa rạng năm châu
Khí thiêng kết tụ nhiệm mầu
Long lanh Lưỡng Ngọc nằm sâu đáy hồ

Quang Hà

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.