Oct 01, 2020

Đường thi Trung Quốc

Phùng Tuyết Túc Phù Dung Quán Chủ Nhân
Lưu Trường Khanh - 劉長卿 * đăng lúc 10:16:45 PM, Apr 30, 2015 * Số lần xem: 2113
Hình ảnh
   Sài môn nghe chó sủa
#1

 逢雪宿芙蓉山主人

刘长卿

日暮苍山远,天寒白屋贫。
柴门闻犬吠,风雪夜归人。Phùng tuyết túc Phù Dung Quán chủ nhân
Lưu Trường Khanh

Nhật mộ thương sơn viễn
Thiên hàn bạch ốc bần
Sài môn văn khuyển phệ
Phong tuyết dạ qui nhân.

Dịch nghĩa:


Qua Đêm Tại Nhà Của
Chủ Nhân Quán Phù Dung


Mặt trời đã lặn, núi xanh thấy đằng xa xa.
Trời lạnh, nhà ở trống trải nghèo nàn.
Có tiếng chó sủa ngoài cổng cây.
[Chủ] nhân trở về nhà trong đêm tối đầy gió và tuyết.


Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gặp tuyết trọ lại nhà chủ nhân Phù Dung Quán

Chiều hôm hòn núi thẳm
Trời lạnh mái tranh nghèo
Chó sủa đâu ngoài ngõ
Người về đêm tuyết theo.

Bản dịch của Anh-Nguyên

Trọ Nhà Chủ Quán Phù-Dung

Về chiều, núi biếc mờ xa,
Lạnh trời, nhà trống bày ra nghèo nàn.
Cửa rào, nghe chó sủa ran,
Người về đêm gió tuyết tràn lối đi...

Khách đông phương phỏng dịch:

Gặp tuyết trọ lại nhà chủ nhân Phù Dung Quán 

Núi xanh xa chiều xuống
Trời lạnh trắng mái nghèo
Sài môn nghe chó sủa
Người về đêm tuyết reo.                Sài môn văn khuyển phệ / Phong tuyết dạ qui nhân.

 

 
 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.