Jun 05, 2020

Thơ trào phúng

Tù , tớ vẫn hách
Ngù Ðèn * đăng lúc 05:25:01 PM, Oct 22, 2009 * Số lần xem: 1633


Quản chế hay tù tớ vẫn hách
Quần chằm , áo đụp sá gì rách
Nhà xiêu , cót thủng chẳng ai dòm
Vợ tính con toan lo đụi ạch
Được bửa , mua mồi đưa xí cay
Bù nhe , nhai bọt nằm xem sách
Chó săn mặt mốc chẳng thèm chào
Đầu cột - Chữ tâm tô trắng bạch .

NGÙ ĐÈN Tampa FL

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.