Feb 28, 2020

Cổ thi Việt Nam

Cảnh Thu
Bà Huyện Thanh Quan * đăng lúc 05:41:19 PM, Jun 22, 2008 * Số lần xem: 1710
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Cổ đại)

Cảnh Thu

Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ
Xanh um cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ
Bầu dốc giang sơn, say chấp rượu
Túi lưng phong nguyệt, nặng vì thơ
Cho hay cảnh cũng ưa người nhỉ
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ.

Bài thơ này hiện nay vẫn chưa rõ là của Bà huyện Thanh Quan hay là của Hồ Xuân Hương.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.