May 30, 2020

Thơ dịch

Khương Thôn (Kỳ tam)
Anh Nguyên * đăng lúc 09:06:23 PM, Sep 03, 2009 * Số lần xem: 1299


Nguyên tác: Đỗ-Phủ

羌 村 (其三)

杜甫

群雞正亂叫,客至雞斗爭。
驅雞上樹木,始聞扣柴荊。
父老四五人,問我久遠行。
手中各有攜,傾醘濁復清。
苦辭“酒味薄,黍地無人耕。
兵革既未息,兒童盡東征”。
請為父老歌,艱難愧深情。
歌罷仰天嘆,四座淚縱橫。

Khương Thôn (Kỳ tam)

Quần kê chính loạn khiếu,
Khách chí kê đấu tranh.
Khu kê thướng thụ mộc,
Thủy văn khấu sài kinh.
Phụ lão tứ ngũ nhân,
Vấn ngã cửu viễn hành.
Thủ trung các hữu huề,
Khuynh kháp trọc phục thanh.
Khổ từ tửu vị bạc,
Thử địa vô nhân canh.
Binh cách ký vị tức,
Nhi đồng tận đông chinh.
Thỉnh vị phụ lão ca,
Gian nan quí thâm tình.
Ca bãi ngưỡng thiên thán,
Tứ tọa lệ tung hoành.

Đổ-Phủ

Dịch:

Làng Khương (Bài ba)

Bầy gà nháo nhác kêu inh,
Vừa khi khách đến, gà kình đá nhau.
Đuổi gà lên hết cây mau,
Mới nghe tiếng gõ như đâu cửa rào.
Cụ già, năm, sáu, bước vào,
Hỏi ta xa vắng ra sao, lâu về?
Trong tay, mang rượu cập kè,
Hết nghiêng bầu đục lại kề bầu trong.
Rượu, than lạt chẳng vừa lòng,
Đồng không cầy cấy, sao mong rượu nồng.
Chiến tranh, việc vẫn chưa xong,
Các con đi đánh miền đông hết rồi.
Hát hầu các cụ nghe chơi,
Gian nan, hổ thẹn tình người vẫn sâu.
Nhìn trời than thở hồi lâu,
Chung quanh ai cũng lệ sầu chứa chan...

Anh-Nguyên

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.