Aug 23, 2019

Thơ dịch

Đào Hoa Khê
Trương Húc 張旭 (khoảng 658-747), * đăng lúc 05:40:31 PM, Apr 15, 2011 * Số lần xem: 1636
Hình ảnh
#1

Nguyên tác: Trương Húc張旭

桃花谿

隱隱飛橋隔野煙, 石磯西畔問漁船;
桃花盡日隨流水, 洞在清谿何處邊?

Đào hoa khê

Ẩn ẩn phi kiều cách dã yên,
Thạch ky tây bạn vấn ngư thuyền
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy
Động tại thanh khê hà xứ biên

--Dịch Nghĩa--

Nhịp cầu cheo leo thấp thoáng sau làn khói đồng,
Đứng phía tây hòn đá, hỏi thăm ông chài :
Suối ngày hoa đào trôi theo dòng nước,
Chẳng hay động ở bên nào suối nước trong ?

-- Bản dịch của Khương Hữu Dụng--

Suối hoa đào

Thấp thoáng cầu treo cách khói đồng,
Bờ tây ghềnh đá hỏi ngư ông.
Hoa đào trôi mãi theo dòng nước ;
Động ở bên nào mé suối trong ?

--Phỏng dịch của Võ Thị Xuân Đào--

Khói lam che khuất phi kiều
Khách dừng chân hỏi thuyền câu lối vào
Nước trôi ngày ấy hoa đoà
Suối xanh động biếc chốn nào thấy đâu

--Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu--

Mờ khói đồng bay ẩn hiện cầu
Bờ tây ghềnh đá hỏi thuyền câu
Suốt ngày nước cuốn hoa đào mãi
Bờ suối bên nào có động đâu ?

-- Bản dịch của Phụng Hà --

Ẩn hiện cầu treo cách khói mây,
Hỏi lão thuyền chài ghềnh đá tậy
Hoa đào xuôi nước cùng ngày tháng,
Suối trong, động ở mé nào đây ?

-- Bản dịch của SongNguyễn HànTú --

Cầu sau sương khói cao vời
Bờ Tây thấy bác chài vui hỏi đường
Suốt ngày mặt nước hoa vương
Chỉ dùm động mé nào nguồn suối trong

-- Bản dịch của Nguyễn Minh --

Cầu treo mờ mịt khói đồng
Phía tây phiến đá hỏi ông thuyền chài
Hoa đào trôi suốt cả ngày
Suối trong tới động chẳng hay bên nào ?

--Bản dịch của Hạ Huyền--

Suối hoa đào

Thấp thoáng cầu bay sau khói mờ
Bờ tây ghềnh đá hỏi thuyền câu
Hoa đào sớm tối theo dòng nước
Động tại suối trong ở bên nào?

--Bản dịch của Anh-Nguyên>--

Suối hoa đào

Cầu cao mờ ẩn khói quê,
Thuyền chài bến đá nằm kề, hỏi thăm.
Hoa đào nước cuốn trôi phăng,
Thanh-Khê, ven suối, động nằm bờ nao?...

--Bản dịch của Trần Trọng Kim--

Cầu bay cách khói mờ mờ,
Hỏi thăm thuyền cá đậu bờ đá kia.
Suốt ngày nước chảy hoa đi,
Chẳng hay trong suối, động kề mé nao ?

Phỏng dịch (Diệu Tri)
SUỐI HOA ĐÀO

Mờ mịt cầu treo giữa khói mù
Bờ Tây ghềnh đá hỏi thuyền câu .
Hoa đào sớm tối trôi theo nước,
Đây suối trong ngần động ở đâu
.
dthqv vctd 25-05-2009


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.