Jun 19, 2024

Kịch thơ

LẠN TƯƠNG NHƯ – LIÊM PHA.
Sông Cửu * đăng lúc 06:06:03 AM, Jul 30, 2009 * Số lần xem: 4923
Hình ảnh
#1

 
Thi kịch : Sông Cửu

• Nhân Vật:
1. Tể Tướng Lạn Tương Như
2.Tiền Vệ Lôi Chấn ( Vệ sĩ hầu cận Lạn Tương Như )
3.Hậu Vệ Vân Bình ( Vệ sĩ hầu cận Lạn Tương Như )
4.Nguyên Sóai Liêm Pha
5.Quân Canh và các tỳ nữ .

MỞ MÀN

• Cảnh Một

(Tư dinh Tể Tướng Tương Như
Các quan hầu cận suy tư luận bàn. . .)
Lôi Chấn:
( Bực dọc nói với Vân Bình )

- Tức thật !
Đường đường Tể Tướng triều đình
Lân bang nể phục – dân tình mến thương
Tề gia trị quốc kỷ cương
Vỗ an bá tánh quê hương thái bình
Thế mà:
Liêm Pha dám ỷ công thần
Chận đường đón ngõ chẳng cần nể nang .
Vân Bình:

- Ai đời,
Trước thềm văn võ bá quan
Đặt điều bêu xấu nói càn lời ngoa
Hăm he đón gần chận xa
Gặp Lạn Tương Như quyết mà đả thương . . .
Lôi Chấn:

Tại sao Tể Tướng nhún nhường
Còn ra nghiêm lịnh, phải tránh đường Liêm Pha?
(Tức cha chả . . . !)
Một đời cận tướng xông pha
Giờ nhắm mắt – Nhìn Liêm Pha lộng hành
Ta đâu qúi tử tham sanh
Nhìn Chủ Tướng nhục, dạ đành hay sao!?

Vân Bình:

- Đúng!
Phen nầy phải hợp sức nhau
Bắt Liêm Pha bỏ tự cao khinh thường
(với Lôi Chấn)
Ta vào trình Tể Tướng tường
Sợ chi mà phải tránh đường Liêm Pha ?
• Cảnh Hai.
(Tương Như từ trướng bước ra
Hết nhìn Lôi Chấn ngó qua Vân Bình)
Lạn Tương Như:
(lớn tiếng quở trách )
Ta hỏi các ngươi ?
Ai từng da ngựa bọc thây?
Sa trường máu đổ đuổi lòai ngoại xâm?
Ai trấn Bắc – Ai giữ Nam?
Vỗ an bá tánh bảo tòan quốc gia?
Nay vì hiềm khích. . . nên Liêm Pha
Nhất thời sanh sự bất hòa kiêu binh?
Vì đâu… hai tướng bất bình
Muốn ta chặt đứt thâm tình đồng liêu?
Ô hô!
Nội thù mừng biết bao nhiêu
Lương dân gánh chịu lắm điều can qua!
Tương Như cùng với Liêm Pha
Chẳng may mất một, nước nhà sao yên?
Ta vì gấm vóc tổ tiên
Nhịn Liêm Pha, ta có hèn hạ đâu?!
Hai ngươi sao chẳng nhớ câu
Đồng liêu mẫu mực thâm sâu nghĩa tình
Từ nay phải biết răn mình
Chi binh huynh đệ giữ gìn kỷ cương
Ai còn manh động nhiễu nhương
Ta nghiêm trị chẳng tiếc thương người nào…
Dù bao hạng mã công lao
Ngạo binh xã tắc cũng đào thải ngay
Hai ngươi có hiểu không đây?!
Lôi Chấn và Vân Bình:
(Giật mình …vòng tay tỏ bày:)
Những lời giáo huấn thẳng ngay
Chúng tôi ghi khắc, ngày ngày tuân theo
Trước nay cạn cợt trèo leo
Xin Tể tướng cho chúng tôi
Tự đánh mình cải hối ăn năn !
(Qùi xuống rớm lệ …)
Lạn Tương Như: (nguôi giận)
Ta khen các Tướng biết câu:
Tiên trách kỷ – hậu trách nhân
Đáng cho bá tánh – ba quân soi mình!
• Cảnh Hai.
( Liêm Pha trói tay đến trước tư dinh
Xin nhận tội mình cùng Lạn Tương Như)
Quân Canh: (Từ ngọ môn vào Sảnh Đường trình báo):
Dạ dạ ! Kính bẩm ….Tể Tướng
Đương kiêm Đại Sóai Liêm Pha
Tự trói lấy mình qùi trước môn nha
Cầu xin lệnh trên cho vào yết kiến . . .
Lạn Tương Như : (mừng rở bước ra)
- Quân sĩ !
Cấp tốc trương đại kỳ kết hoa
Để ta đón chào Liêm Pha Đại Sóai
Nghe chưa ? !
Tiếng Quân Sĩ : - Xin tuân lệnh !
( Ba hồi trống đổ. Quốc Quân kỳ phất phới khắp bốn góc nội thành.
Tể Tướng Lạn Tương Như cùng hai cận vệ thân hành ra trước ngọ môn. Lạn Tương Như nhìn Liêm Pha đang trói mình phủ phục, xúc động ôm chầm lấy Liêm Pha )

Lạn Tương như:
(lời tha thiết)
- Ôi ! Đại Sóai hiền huynh,
Xin đứng lên, lai đáo tư dinh
Hà tất hiền huynh phải hạ mình
Khiến thâm tình huynh đệ chi binh
Nghĩa đồng liêu thêm nhiều xa cách !
Không nên . . .Không nên…
Cận Tướng! Hãy cởi trói sóai gia
Cung thỉnh vào trung dinh đàm luận
Nhanh lên !
Lôi Chấn & Vân Bình :
- Xin tuân lệnh !
( Đỡ Liêm Pha đứng dậy, định mở trói, Liêm Pha khóat tay. . .)
Liêm Pha: (Ngẹn ngào thú nhận)
Hãy khoan !
Lạn Tể Tướng đại huynh ơi !
Tội Liêm Pha tôi thật đáng gia hình
Bởi bã hư vinh mà kiêu binh đố kỵ
Đặt điều phi lý mạ lỵ hiền thần
Xúc phạm đến tình đồng liêu tri kỷ
Quên mất câu thề vị quốc quên thân
Câu Trung Quân
Nơi sa trường phải chung lưng đởm lược
Chữ ái Quốc
Vì xã tắc phải biết trải mật phơi gan
Nay trước mặt tướng sĩ ba quân
Ngu đệ xin cởi áo mão đai cân
Tự trói mình xin đại huynh một lần xá tội !
(Vòng tay qùi xuống)
Lạn Tương Như :
Đứng lên ! Hiền huynh đứng lên !
Hà tất, huynh tự trị mình thế sao ?
Lòng huynh đất rộng trời cao
Thủy chung nhật nguyệt dạt dào chứng minh
Tấm gương huynh đệ chi binh
Soi tình hậu thế đến nghìn đời sau . . .
(Liêm Pha đứng lên ôm chầm lấy Lạn Tương Như trong nỗi xúc động!
Hai cận tướng Lôi Chấn và Vân Bình vòng tay cuối đầu)

Lôi Chấn:
Kính bẩm Tể Tướng cùng lệnh Sóai Gia
Lôi Chấn đức hèn không nhìn rộng thấy xa
Cúi xin nhị vị tướng quân rộng lượng thứ tha
Xá cho tội lỗi nhất phen phạm thượng !
Vân Bình:
Nếu Tể Tướng không kịp thời chỉ hướng
Vân Bình nầy cũng thành kẻ bất nghĩa vô lương
Một phút cạn suy mà tự hủy hết kỷ cương
Tội Bình tôi cũng đáng gia hình…
Xin Nguyên Nhung niệm tình lượng thứ !
(Hai Cận Tướng qùi xuống trước Lạn Tương Như và Liêm Pha)
Liêm Pha:
(Cảm động cúi mình nói cùng Tể Tướng Lạng Tương Như )
Hiền Huynh ơi!
Chính Sóai đệ mới là người mang trọng tội
Vì chút tỵ hiềm làm rối lọan triều ca
Hai Cận Tướng ơi !
Tình Lạn Tương Như là ánh sáng bao la
Đưa chúng ta ra khỏi tỵ hiềm đen tối đó .
Các Tướng có lỗi gì với ta đâu !
Lạn Tương Như : ( nắm tay Liêm Pha )

Liêm huynh ôi ! Tôi với anh là hai trụ cột
Một gãy rồi làm sao giữ nổi giang san
Không ! Chúng ta là huynh đệ chi binh
Chúng ta không ai chuốt lấy tội tình
Sóai huynh hãy cùng ta nâng ly
Chúc mừng đệ huynh đồng tâm hiệp ý
Xóa bỏ đố kỵ chiến thắng nội thù. . .
( Trống nhạc trổi lên. Đòan tỳ nữ nhịp nhàng bước ra dâng rượu. . . Tể Tướng Lạn Tương Như – Nguyên Sóai Liêm Pha và các cận tướng cu`ng nâng ly )
Đồng Thanh :
Chúc mừng đệ huynh đồng tâm hiệp ý
Xóa bỏ đố kỵ – chiến thắng nội thù !

( Màn từ từ đóng lại )
Hải Ngọai July, 4 – 2006.
SC

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.