Jul 09, 2020

Thơ đấu tranh

Đất nước nầy không phải của riêng !
Thấu Tâm Can * đăng lúc 03:35:54 PM, Jul 23, 2009 * Số lần xem: 1181
Hình ảnh
#1


Hỡi những người Cộng Sản
Đất nước nầy không phải của riêng
Không có lý do gì đóng khung sắt máu cửa quyền
Làm cho cả dân tộc è thân gánh chịu
Hết quân quản, bao cấp, rồi cởi mở, đổi mới, dây thun ngõng nghịu
Pháp luật, pháp hiến, pháp định
Quốc doanh, hộ khẩu, quy hoạch
Sổ xanh, sổ đỏ, sổ đen
Tự đẻ ra, bày đặt chế độ xin – cho
Lại kèm theo ba đời lý lịch trâu bò
Thì cả nước tránh sao chó mèo heo ngựa
Hỡi những người Cộng Sản
Đất nước nầy không phải của riêng
Không có lý do gì thuẫn mâu, tai ách, oan khiên
Làm cho cả dân tộc lao lý, ngục tù, xiềng xích
Cái gì, cũng chỉ có Đảng và nhà nước
Cái gì, cũng chỉ có Mặt trận tổ quốc
Cái gì, cũng phải qua các cơ quan ban ngành
Trên, kêu không thấu trời xanh
Dưới, sa tận cùng địa ngục
Hỡi những người Cộng Sản
Đất nước nầy không phải của riêng
Không có lý do gì bạo tàn, gian ác, đảo điên
Làm cho cả dân tộc bần cùng thống khổ
Cái thời đồ đá, đồ đồng, man di, mọi rợ
Các bộ lạc sơ khai, vẫn nói tiếng con người
Thế giới đi vào thế kỷ hăm mốt, mà Việt Nam :
Khỉ không ra khỉ
Vượn không ra vượn
Đười ươi không ra đười ươi
Chỉ có chí chóe, ậm ừ, ngậm câm, thuốc lú
Cái tiếng công lý, tự do, nhân quyền, dân chủ
Hó hé ra là : nói xấu lật đổ nhà nước, vi phạm an ninh quốc gia
Mở miệng ra là : tay sai ngoại bang, tình báo, phản động, CIA
Thời trước thì mã tấu, cắt bùm
Thời nay thì nhà tù, quản chế
Hỡi những người Cộng Sản
Đất nước nầy không phải của riêng
Không có lý do gì cắt xén, dâng hiến, bán buôn
Cả dân tộc cũng không có quyền như thế
Nhục quốc tổ
Nhục quốc tông
Nhục quốc phong
Nhục quốc túy
Nhục quốc thể
Chấn động hồn thiêng
Thảng thốt oai linh
Năm ngàn năm thế thế cha ông
Đã nằm xuống xương núi máu sông, cũng phải giật mình
Ngóc đầu dậy : nhíu mày, trợn mắt, chỉ tay :
Cái bọn nào đó, lôi cổ ra hết một lũ nghịch tôn, nghịch tử
Hỡi những người Cộng Sản
Đất nước nầy không phải của riêng
Dù bất cứ thời kỳ nào
Dù bất cứ chế độ nào
Hễ xúc phạm tới lịch sử cha ông
Hễ sĩ nhục tới tổ quốc giang sơn
Ai là con cháu Lạc Hồng
Ai là dòng giống da vàng
Ai là dân tộc Việt Nam
Đều có cái quyền bất khả xâm phạm thiêng liêng
Chống trả và gìn giữ cơ đồ ngàn năm văn hiến.

Tháng 7 – 2009
Thấu Tâm Can

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.