Jun 06, 2020

Thơ trào phúng

Hạ Cờ Đập Cầy
Ngù Ðèn * đăng lúc 10:35:25 PM, Jul 08, 2009 * Số lần xem: 1380Hạ cờ đập óc mấy con cầy
Đốm mực vện vàng xin thẳng tay
Ít nữa cũng đưa cay đôi cái hận
Nếp than nhựa mận nhớ xưa rày
Khoe khoang , chuốc béo bằm dồi nướng
Lên mặt, hợm mình xáo ớt cay
Mọi thứ riềng gừng tôi thủ sẳn
Dây, bao, rơm , củi . . . đợi xưa nay ./

NGÙ ĐÈN Tampa FL

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.